TÜBİTAK BiGG Ekosisteminde Büyük Değişiklik

-A +A

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG) kapsamında, 2023-2025 döneminde girişimcilere hizmet verecek yeni uygulayıcı kuruluşlar belli oldu

Yenilikçi İş Modeli ile geliştirildi

TÜBİTAK’ın “Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Yaklaşımı” ile güncellenen yeni Uygulayıcı Kuruluş modelinde, sektörel ve bölgesel iş birlikleri önceliklendirildi. Daha önceki çağrılarda etkin rol alan teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofislerinin yanı sıra finans kurumlarının, özel sektörün ve araştırma altyapılarının da girişimcilere destek olmak üzere, iş birliğine dayanan yenilikçi modeller geliştirmeleri teşvik edildi. Bankaların, fonların ve yatırımcı ağlarının hızlandırma sürecine dahil olması ile girişimcilerin finansa erişiminin kolaylaşması ve BİGG desteği ile kurulan işletmelerin büyüme potansiyellerinin hızla hayata geçirilmesi hedeflendi.

Sanayi kuruluşları da katıldı

Sanayi kuruluşlarının bu çağrıdaki konsorsiyumlara katılması ile sektöründe yetkin şirketlerin bilgi birikimlerinin girişimcilere aktarılması ve BİGG işletmelerinin değer zincirlerine erken aşamada eklenmesinin önü açıldı. 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren Araştırma Altyapıları ile beraber kamu araştırma merkez ve enstitülerinin de Uygulayıcı Kuruluş modeline dahil edilmesi ile girişimcilerin teknoloji geliştirme ve teknoloji doğrulama çalışmaları da desteklenecek.

37 Proje destekleniyor

Girişimcilik ekosistemindeki dönüşümün bir parçası olan 2022 yılı Çağrısına, 163 kuruluşun dahil olduğu 52 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda 37 proje başvurusunun desteklenmesine karar verildi. “Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” motivasyonunun bir yansıması olarak desteklenen projelerde yer alan 134 kuruluşun 32’si üniversite, 7’si üniversite Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) birimi ve TTO AŞ, 40’ı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2’si kamu araştırma merkezi ve enstitüsü, 2’si TEKMER, 4’ü Araştırma Altyapısı, 6’sı banka ve iştiraki, 5’i girişim sermayesi fonu veya melek yatırımcı ağı, 36’sı sermaye şirketi olarak belirlendi.

Kuruluşlar girişimcilere destek olacak

Yetkinliklerini birleştirerek girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan ve 2023-2025 döneminde BiGG Programı 1. aşama süreçlerini yürütecek olan kuruluşlar, girişimcilerin teknoloji odaklı iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun buldukları iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacak.

TÜBİTAK, 2012 Yılından Beri Girişimcilerin Yanında

TÜBİTAK, 2012 yılından bu yana 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, kuracakları Ar-Ge potansiyeli olan firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan süreçleri destekliyor. Yenilikçi iş fikirlerinin somut iş planlarına dönüşmesi sürecinde girişimcilerin desteklendiği BİGG 1. aşaması 2015 yılından itibaren Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından yürütülüyor.

Destek almaya hak kazanan Uygulayıcı Kuruluşların listesi için tıklayınız.

19.12.2022