TÜBİTAK Desteğiyle Evde Robot Destekli Fizik Tedavi

-A +A

TÜBİTAK desteğiyle önkol ve bilek tedavisinde kullanılacak olan robot destekli rehabilitasyon sistemi geliştirildi. Bu sistemle hastaların, robot destekli tedavisi ve İnternet ortamından takibi yapılabilecek.

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre nörolojik problemler gelişmiş ülkelerdeki en önemli sakatlık nedenlerindendir. Ülkemizdeki hasta sayısı 1.2 milyon olarak tahmin edilirken, dünyada her yıl 23 milyon hasta çeşitli nörolojik işlevsel bozukluklarla hayatlarına devam etmektedir. Nörolojik rehabilitasyon sistemleri geliştirmek amacıyla çalışmalar yapan Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Volkan Patoğlu, hem hastaların tedavisini hızlandıracak, hem de terapistlerin iş yükünü azaltacak bir rehabilitasyon robot sistemi geliştirdi.

TÜBİTAK ARDEB desteğiyle geliştirilen sistemin, fizik tedavi alanındaki öncü çalışmalar arasında olduğunu belirten Patoğlu, amacının robota dayalı rehabilitasyon teknolojilerinin Türkiye’de geliştirilip yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

Projenin öncelikli hedefinin, felçli hastaların tedavisine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Patoğlu, ”Projemiz kapsamında, felçli hastaların tedavisinde kullanılmak üzere, önkol ve bilek egzersizlerini hedefleyen ve yenilikçi tedavi yöntemlerine olanak sağlayan robot destekli bir rehabilitasyon sistemi geliştirdik. Sistemimiz çift kolla ve uzaktan gerçekleştirilen egzersizlere imkân sağlamaktadır. Çift kollu tedavilerde, felçli hastanın sağlam koluyla yaptığı hareketleri algılayan sistem, aynı hareketleri hastanın felçli koluna uygulayabilmektedir. Uzaktan tedavilerde ise, çok kullanıcılı egzersiz oturumları, evden teşhis ve tedavi gibi öncü tıbbi protokoller gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca hastanın egzersizlerinin doktoru tarafından internetten takip edilip yönetilmesi de mümkündür.” dedi.

Fizik tedavi protokollerinin tekrara dayalı, uzun ve emek yoğun egzersizler içermesinden dolayı rehabilitasyon sürecinin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Patoğlu, geliştirilen rehabilitasyon robot sisteminin, terapistlerin zamanlarını daha etkin kullanmalarına yardımcı olarak tedavi maliyetlerini düşeceğini, egzersizlerin daha yoğun tekrarlanmasına imkan sağlayarak da tedavinin etkinliğini ve verimliliğini artıracağını ifade etti.

Kişiselleştirilmiş Fiziksel Tedavi

Geliştirilen rehabilitasyon robot sisteminin, hastanın fiziksel egzersizleri sırasında gerekli ölçümleri yaparak ilgili verileri kaydettiğini söyleyen Patoğlu, ”Rehabilitasyon robot sistemi, egzersizler sırasında hastaya ait verileri nicel ölçütler ile kaydederek hastaların iyileşmesinin etkin takibine ve değerlendirilmesine imkan vermektedir.  Bu da her hastanın iyileşme hızına paralel olarak özel bir tedavi programı uygulanmasını mümkün kılarak tedavinin başarısına olumlu katkı sağlamaktadır. Bir fizik tedavi uzmanın birden fazla hasta ile eşzamanlı ilgilenebilmesine de olanak veren sistemimizin, grup tedavisi ve etkileşimli oyunlar şeklinde uygulanabilen terapilerle hastaların tedavi sürecine katılımının ve motivasyonunun arttırılmasında önemli faydaları mevcuttur.” dedi.

Yurt Dışı Bağımlılığı Sona Erecek

Nörolojik problemlerin tedavi maliyetinin yüksek olduğunu belirten Patoğlu, ”Şu an klinik deney aşamasında olan bu teknoloji, milyonlarca hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kaybedilen işgücünün üretken bir şekilde ekonomiye tekrar kazandırılması açılarından önemli bir potansiyele sahiptir. Projenin ulusal kaynaklar ile tamamlanmasıyla, yurtdışı bağımlılığımız giderilip, rehabilitasyon robot teknolojileri açısından diğer gelişmiş ülkeler ile denklik sağlanmıştır. Ayrıca, ülkemiz tıbbi uygulaması olan robot sistemleri alanında uluslararası rekabet potansiyeline sahip ürünler geliştirebilen bir konuma gelmiş ve tıbbı teknolojilere dayalı sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik önemli adımlar atmıştır” dedi.

30.09.2013 Başarı Hikayeleri, Akademik Başarı Hikayeleri