TÜBİTAK’ta EUREKA Bilgi Günü Düzenlendi

-A +A

Ulusal kaynaklar ile pazara yönelik uluslararası Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklendiği EUREKA Programı ile yeni oluşturulan EUREKA Seyahat Desteğine ilişkin detayların paylaşıldığı EUREKA Bilgi Günü, TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu’nda düzenlendi. EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan bir uluslararası işbirliği platformudur. 1985 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 18 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından kurulan ve günümüzde 45 üyeye ulaşan platform, bünyesinde 3 ayrı destek mekanizması (Network Projeleri, Eurostars, Kümeler) barındırmaktadır.

TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, etkinliğin açılışında, “İş Birliği Çağında Uluslararası İş Birliği ve EURAKA İmkânları” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşümden bahseden Prof. Dr. Mandal, gelinen noktada iş birliğinden ziyade, birlikte iş yapma olgusunun önemsendiğini ifade etti. Dünya Ekonomik Forumunda dile getirilen küresel eğilimlerin sektör ve teknoloji odaklılıktan, çözüm odaklı uygulama alanlarına evrildiğini belirten TÜBİTAK Başkanımız, ülkesel olarak bakıldığında, 11. Kalkınma Planımız kapsamında daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye hedefinin “Milli Teknoloji Hamlesi” ile ifade edildiğini kaydetti.

TÜİK’in 2018 yılı Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırmasından verileri katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Mandal, ülkemizin 2023 yılı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Hedeflerini anlattı. Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ya oranının 2017 yılında 0.96 iken, 2018 yılında bu rakamın 1,03 olduğunu belirten Prof. Dr. Mandal, 2023 yılı hedefinin ise 1.8 olduğunu söyledi.

Türkiye Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması Yöntemi hakkında bilgi veren TÜBİTAK Başkanımız, Önceliklendirme Analizine tabi tutulan 27 teknoloji alanından ve sonuçlarından söz etti.

Yeni TÜBİTAK Stratejik Yaklaşımı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, birlikte geliştirme ve hedef odaklı yeni iş birliği modelleri üzerinde durulduğunu, buradaki iki anahtar kavramın nitelikli bilgi ve nitelikli insan olduğunu dile getirdi. Stratejik yaklaşım kapsamında nitelikli insan kavramı ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Mandal, bu bağlamda başlatılan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programından ve Sanayi Doktora Programından söz etti.

Uluslararası Bilim Teknoloji Yenilik iş birliğinin artırılmasının önemine de değinen TÜBİTAK Başkanımız, 2014-2019 yılları arasında 817 Türk ortağın yer aldığı, 573 başarılı projenin desteklendiğini bildirdi. 2014-2020 hedefinin, 960 Türk ortağın yer aldığı 690 başarılı projenin desteklenmesi ve 360 Milyon Avro fonun ülkemize kazandırılması olduğunu ifade etti.

EUREKA dâhil olmak üzere sanayimizin uluslararası Ar-Ge proje yönelimlerinin desteklendiğini belirten Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında 552 projenin desteklendiğini, 2019 yılı sabit fiyatlarıyla projelerin toplam bütçesinin 994 Milyon TL olduğunu ifade etti.

İş birliği çağında uluslararası bilgi üretiminin önemli imkânlar sunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mandal, “2014-2018 yılları arasında ülkemiz KOBİ’leri ve büyük firmaları 132 projede yer aldı/alıyor. EUREKA ağı kapsamında oluşturulan uluslararası iş birliklerine göre ön plana çıkan ilk 15 ülke arasındayız. 2014-2018 yılları arası proje ve destek miktarına bakıldığında, çeşitli EUREKA araçları ulusal teknoloji önceliklerimizi destekler niteliktedir. Kümeler bağlamında 49 proje, 74 milyon Euro ile; network projeleri bağlamında 62 proje 35,3 milyon Euro ile; Eurostars bağlamında 21 proje 10,5 Milyon Euro ile desteklenmiştir” dedi. TÜBİTAK Başkanımız, birlikte üretime dayalı iş birliğinin ortak geleceğimiz için kilit öneme sahip olduğunu belirterek sözlerine son verdi.

Çok sayıda KOBİ, büyük işletme ve üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen Bilgi Gününde EUREKA Programı, destek mekanizmaları, başvuru süreçleri yenilenen EUREKA Seyahat Desteği ve TEYDEB 1509 Programı anlatıldı. Programla ilgili tanıtımların ardından, EUREKA programından yararlanmış firmaların deneyimlerini paylaştıkları bir panel oturumu düzenlendi.

27.12.2019