1002 - B Acil Destek Modülü

-A +A
Acil Destek Modülünün amacı; acil veya öngörülemeyen durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesine yönelik olarak hazırlanacak veya hâlihazırda sürdürülmekte olan bir araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan tamamlayıcı nitelikteki araştırma materyali ve veriye erişim vb. desteklerin talep edileceği proje önerilerinin, daha hızlı bir değerlendirme sürecine tabi tutularak desteklenmesidir.
 
1002-B ACİL DESTEK MODÜLÜNÜN 1002-A HIZLI DESTEK MODÜLÜNDEN FARKI
 
1002-A kapsamında; kısa süreli ve düşük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlanması amacı sürdürülecek, aciliyet içermeyen proje önerileri sunulacaktır. TÜBİTAK destek programları kapsamında yürütülen projeler dışında başka kurum/kuruluşlarda ya da üniversitelerde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği ile yürütülmekte olan projelere ilave kaynak talebiyle de 1002-A kapsamında destek talep edilebilecektir. 1002-B kapsamında ise, projeler daha hızlı bir değerlendirme sürecine tabi tutularak, başka bir araştırma projesi kapsamında (TÜBİTAK projeleri dahil (*)) ihtiyaç duyulan tamamlayıcı nitelikteki destekler ile acil veya öngörülemeyen durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesine yönelik olarak sunulan araştırma projelerinde ihtiyaç duyulan veri toplama, araştırma materyaline erişim, cihaz alımı, bakım-onarım gideri vb. desteklerin sağlanması söz konusu olacaktır.
 
(*) Yürürlükte olan TÜBİTAK destekli bir projede hâlihazırda yapılması gereken bir iş için bu program kapsamında başvuru yapılamayacak, ancak ilgili proje devam ederken/sonuçlandıktan sonra ortaya çıkacak yeni bir çalışma için başvuru yapılabilecektir
 
PROJE SÜRESİ
 
Proje süresi en fazla 6 ay olabilir.
 
PROJE BÜTÇESİ
 
28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle proje destek üst limiti (Burs dahil) 60.000 TL’dir. Bu modül kapsamında yürütücü, araştırmacı ve danışmanlara PTİ ödemesi yapılmamaktadır. Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir.
 
Niteliği Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse Ücretli Çalışıyor İse
Lisans Öğrencisi 3.000.-TL/ay ----------------
Yüksek Lisans Öğrencisi 10.000.-TL/ay 3.000.-TL/ay
Doktora Öğrencisi 14.000.-TL/ay 4.200.-TL/ay
Doktora Sonrası Araştırmacı 19.000.-TL/ay ----------------
 
Yukarıda yer alan güncel Burs Üst Limitleri 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle geçerlidir.