2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

-A +A

2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2020 yılı 1. döneminde kurumumuza yapılan başvurular ile ilgili değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, online başvuru sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görebilirler.

 

Burs almaya hak kazananlar burs başlatma belgelerini ve destek üst yazılarını 08.02.2021 tarihinden itibaren pys.tubitak.gov.tr adresinden kullanıcı girişi yaparak indirebilirler.

Başvurusu reddedilenler ret raporlarını 08.02.2021 tarihinden itibaren pys.tubitak.gov.tr adresinden kullanıcı girişi yaparak indirebilirler.

 

2020 yılı 1. dönem başvurularına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Başvuruda bulunan 184 kişiden 162’si bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 94 kişi desteklenmiştir. Bilimsel değerlendirmeye giren adayların %58,02’si desteklenmiştir.

  • Sağlık Bilimleri alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 21 kişiden 10’u desteklenmiştir. Destek oranı % 47,61’dir.
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 7 kişiden 3’ü desteklenmiştir. Destek oranı % 42,85’dir.
  • Teknik Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 50 kişiden 35’i desteklenmiştir. Destek oranı % 70’dir.
  • Temel Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 75 kişiden 42’si desteklenmiştir. Destek oranı % 56’dır.
  • Tarımsal Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 9 kişiden 4’ü desteklenmiştir. Destek oranı % 44,4’tür.

 

Programlarımıza ilginizin devamını dileriz.

Program kapsamında; Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip veya ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında*, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında** veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

*6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarıdır.

**5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoparklar içerisinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleridir.

2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2020 yılı çağrı duyurusu güncellenmiştir.  Çağrı duyurusuna aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Programın 2020 yılı Güz dönemi başvuruları 15 Eylül 2020  - 30 Ekim 2020 arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr  üzerinden alınacaktır.