Prof. Dr. Fuat SEZGİN Bursları

-A +A

İslâm bilim ve teknoloji tarihinin karanlıkta kalan dönem, isim, eser ve öğretilerini gün yüzüne çıkarmak üzere gösterdiği büyük gayretle gelecek nesiller için çok kıymetli bir bilimsel miras bırakmış olan Prof. Dr. Fuat SEZGİN’in yapmış olduğu çalışmalara devamlılık sağlamak ve aziz hatırasını yaşatmak amacıyla “TÜBİTAK BİDEB Prof. Dr. Fuat SEZGİN Bursları” hazırlanmıştır.

“Bilim Tarihi” ile ilgili alanlarda çalışma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar desteklenecektir. Söz konusu burs ve destekler:

  1. Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Bursu: Bu programın amacı; Türkiye’de tezli yüksek lisans öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Üniversitelerde bilim tarihi ile ilgili konularda yüksek lisans tez çalışması yapan öğrencilere 12 aya kadar yurt içi yüksek lisans bursu verilecektir.

Başvuru Dönemi

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi

2023/1 13 Mart 2023 31 Mart 2023
2023/2 09 Ekim 2023 27 Ekim 2023

Bu program “2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

  1. Yurt İçi Doktora Eğitim Bursu: Bu programın amacı, Türkiye’de doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek öncelikli alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır. Üniversitelerde bilim tarihi ile ilgili konularda doktora tez çalışması yapan öğrencilere 36 aya kadar yurt içi yüksek lisans bursu verilecektir.
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2023/1 13 Mart 2023 31 Mart 2023
2023/2 09 Ekim 2023 27 Ekim 2023

Bu program “2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

  1. Yurt Dışı Doktora Eğitim Bursu: Programın amacı; yurt dışında bilim tarihi alanında doktora eğitimi alan öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeleri kaydıyla destek sağlamaktır. Program kapsamında doktora eğitiminin iki (2) yılı için burs verilmektedir. Bursiyerlere, yaşam gideri, öğrenim harçları ve sağlık sigortası da dâhil olmak üzere yıllık en çok 60.000 ABD doları destek sağlanır.

Başvuru Tarihleri : Program sürekli başvuruya açıktır.

Bu program “2213-A Yurt Dışı Doktora Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

  1. Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu: Programın amacı, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi kabul edilmiş doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencilerine, tezleriyle ilgili yurt dışında araştırma imkânı sağlamaktır. Doktora eğitimi sırasında bilim tarihi alanında yurt dışında araştırma yapmak isteyen araştırmacılara 12 aya kadar burs verilmektedir.
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2024/1 06 Mayıs 2024 02 Ağustos 2024

Bu program “2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

  1. Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu: Programın amacı; bilim tarihi alanında doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde yürütmek isteyen araştırmacılara destek sağlamaktır. Destek süresi en az 6, en fazla 24 aydır.
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2023/1 02 Mayıs 2023 02 Haziran 2023
2023/2 29 Eylül 2023 17 Kasım 2023

Bu program “2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

  1. Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu: Programın amacı, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip yurt dışında bilim tarihi alanında araştırmalar yapacak bilim insanlarını desteklemektir. Bilim tarihi alanında yurt dışında araştırma yapmak isteyen araştırmacılara 12 aya kadar burs verilmektedir.
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2024/1 06 Mayıs 2024 02 Ağustos 2024

Bu program “2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.

  1. Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Düzenleme Desteği̇: Programın amacı yurt içinde bilim tarihi ile ilgili eğitim etkinliği düzenlemek isteyen araştırmacılara destek sağlamaktır Program kapsamında etkinlik başına 100.000 TL destek verilmektedir.
Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
2023/1 20 Şubat 2023 10 Mart 2023
2023/2 05 Haziran 2023 23 Haziran 2023
2023/3 04 Eylül 2023 22 Eylül 2023

Bu program “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği̇ Programı” mevzuatına göre yürütülecektir.