Proje Konusu Örnekleri

-A +A

1005 PROGRAMI PROJE KONUSU ÖRNEKLERİ

  • Ülkemizde yaygın kullanım potansiyeli olan ve yurtdışından temin edilen bir sistemin/cihazın/yöntemin/malzemenin/... veya bunların kritik alt bileşenlerinin/parçalarının uluslararası örnekleri ile rekabet edebilecek düzeyde üretilmesi/tasarlanması/geliştirilmesi vb. akademik araştırma ve geliştirme projeleri.
  • Yurtdışından satın alınarak ülkemizde tarımı yapılan bitki çeşitlerinin ülkemiz koşullarına uygun olarak ıslahı; verimli hayvan ırkı, hayvansal ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi; gıda ürünlerini işleme, paketleme ve depolamada kullanılan ürün ve teknolojilerin uluslararası örnekleri ile rekabet edebilecek düzeyde üretilmesi/tasarlanması/geliştirilmesi vb. akademik araştırma ve geliştirme projeleri.
  • Yurtdışında uygulanmakta olan ve ülkemizde yaygın kullanım potansiyeli bulunan tanı ve tedavi yöntemlerinin uluslararası örnekleri ile rekabet edebilecek düzeyde geliştirilmesine yönelik akademik araştırma projeleri.
  • Temel Bilimlerde bir sorunun çözümü ya da bir mekanizmanın aydınlatılması amacı ile tasarlanmış ve aynı zamanda belirli bir pratik amaç veya hedefe yönlenmiş, ülkemizde yaygın kullanım potansiyeli olabilen ve teknolojik olarak özgün yeni ürünler, süreçler, sistemler ve bunların geliştirilmesine yönelik araştırma ve deneysel geliştirme projeleri vb.
  • Türkiye’de henüz üretil(e)mediği için yurt dışından yüksek maliyetlerle ithal edilen ürün, süreç, yöntem, model veya teknikleri; ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak yenilikler ve/veya iyileştirmelerle daha etkin, verimli, katma değeri yüksek, ulusal rekabet gücümüzü artırıcı niteliklerde üreterek ülkemize kazandırmayı hedefleyen uygulamalı araştırma veya deneysel geliştirme projeleri.

Yukarıdaki örnek proje konuları bilgi amaçlı verilmiştir, konular bu örneklerle sınırlı değildir. Bu program kapsamına giren tüm proje konularıyla başvuruda bulunulabilir.