Mali Hususlar ve Ödeme Süreçlerine Ait Belgeler Güncellendi

-A +A

Bilindiği üzere TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından 02.11.2020 tarihinde yapılan duyuru ile TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları için mevcut olan 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunun 31.12.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılacağı ve aşağıda belirtilen destek programlarını kapsayacak şekilde tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunun 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.  (https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-mali-rapor-hazirlama-kilavuzu-gu...)

 • Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505)
 • KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)
 • Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1509)
 • Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) (1512)
 • Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513)
 • Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı (1515)
 • Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (1601)
 • Yenilik Destek Programı

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mali hususlarına ve ödeme süreçlerine ait gerekli olan dokümanlar “MALİ HUSUSLAR VE ÖDEME” sayfasında aşağıda belirtilen başlıklar halinde toplanmıştır.

 1. KOBİ BEYANNAMESİ
 2. MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU
 3. GİDER FORMLARI
 4. MALİ MÜŞAVİR RAPORLARI 
 5. ÖDEMELER
 6. HAKEM-İZLEYİCİ ÜCRETLERİ

Söz konusu sayfaya TÜBİTAK web sitesi ana sayfasında Destekler>Sanayi sekmesi tıkladıktan sonra ilgili destek programını seçerek İzleme>Mali Hususlar ve Ödeme üzerinden ulaşılabilecektir. Tüm programlar için ortak bir sayfa oluşturulduğu için, yukarıda belirtilen herhangi bir program için seçim yapıldığında yine aynı sayfaya ulaşılacaktır.

Tüm programlar için oluşturulan ortak sayfaya aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir.

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/150...

Kurum, Kuruluş ve Mali Müşavirler mali hususlara ve ödemelere ilişkin gerekli olan güncel dokümanlara bu sayfadan ulaşabilecektir.

Ayrıca 01.01.2021 tarihiden itibaren gönderilecek Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu ve Gider Formu bu sayfada yer alan güncel hali kullanılarak hazırlanmalıdır.

Dokümanlarda ihtiyaçlar doğrultusuna güncellemeler yapılabileceğinden ilgili sayfanın takip edilmesi önem arz etmektedir.

08.01.2021 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları