Kutup Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrısı (Kapandı)

-A +A

KUTUP YABANCI ARAŞTIRMA ÜSSÜ KATILIM ÇAĞRISI

Dünya'da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu programın temel amaçları T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda Ulusal Kutup Bilim Programı’nı uygulamak, Antarktika’ya ulusal seferlerin düzenlenmesine ve kutup bilimleri konusunda işbirliklerinin oluşturulmasına destek vererek diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesine imkân tanımak ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

2020 – 2021 Antarktik sezonunda 5. Ulusal Antarktik Bilim Seferi (TAE-5) kapsamında yabancı araştırma üssü katılım projelerine de destek verilmesi planlanmaktadır. Bu sayede ülkemizde Antarktika kıtası hakkında çalışmalar yürüten ya da yürütmek isteyen bilim insanları Antarktika kıtasında çalışmalar gerçekleştiren diğer ülke bilim insanları ile ortak olarak projeler gerçekleştirilebilecektir. Yabancı araştırma üssü katılım projelerine başvuruda bulunarak bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların projeleri TÜBİTAK MAM KARE tarafından belirlenen ve aşağıda (Çağrıya Özel Hususlar) sunulan koşullar çerçevesinde değerlendirilecek ve uygun bulunmaları durumunda bu projeler desteklenecektir. Bu çağrı Arktik bölgesini kapsamamaktadır.

Bu proje çağrısıyla; ülkemizde kutup araştırmaları konularına ilgi duyan, ilgili alanda çalışmaları olan araştırmacılar için fonlama ve işbirliği mekanizmalarını oluşturarak bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve aynı zamanda ülkemizin uluslararası arenada Antarktika kıtası ile ilgili bilimsel çalışmalarda görünürlüğünün arttırılması hedeflenmektedir.

Yabancı araştırma üssü katılım projelerinin yürütülebileceği hâli hazırda anlaşmaya varılan veya potansiyel olarak görüşmelerin devam ettiği ülkelerin listesi aşağıda verilmiştir. Bu ülkelere ait kontenjanların başvuru sonrasında belirlenmesi durumunda projelerin ilgili ülkelere yönlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Proje başvuruları ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıda, Çağrıya Özel Hususlar kısmında belirtilmiştir.

Araştırma Üssü Bulunan İşbirliği Yapılabilecek Ülkeler

Ülke

Kontenjan

Çekya

2 Kişi

İspanya

2 Kişi

Şili (Escudero Üssü)

2 Kişi

Belçika

2 Kişi

Polonya

2 Kişi

Bulgaristan

2 Kişi

Güney Kore

2 Kişi

Belarus

1 Kişi

Arjantin (Carlini Üssü)

2 Kişi

Peru

1 Kişi

 

Çağrıya Özel Hususlar:

1.    Proje önerileri başvuru formuna uygun şekilde İngilizce hazırlanmalıdır.
2.    Proje önerisinin 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.
3.    Proje çağrısı ülkemiz kamu ve özel kurumlarına açık olup, TÜBİTAK MAM Enstitüleri de gerekçe belirterek ve MAM prosedürlerine uygun olarak başvuru yapabilecektir.
4.    Sunulacak projeler TÜBİTAK ARDEB tarafından 1001 Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecektir. Çağrı özelinde bütçe üst limiti 200.000-TL olup, PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir. Çağrı kapsamında bir proje için en çok 2 kişi işbirliği kapsamında yukarıda listesi verilen ülke üssüne gidebilecektir. Proje kapsamında sefere katılacak kişi(ler), başvuruda belirtilen proje ekibi (bursiyer hariç) içerisinden seçilebilir.
5.    TÜBİTAK ARDEB ve TÜBİTAK MAM KARE tarafından uygun görülen projeler işbirliği yapılacak ülke tarafından da uygun görülmesi durumunda desteklenecektir.
6.    İşbirliği yapılan/yapılacak olan ülkelerin bilim sezonu; Antarktika kıtasının yaz ayları olup, Eylül-Nisan dönemini kapsamaktadır. Bu nedenle, projenin Antarktika’da yapılacak saha çalışması tarihleri, TÜBİTAK MAM KARE ile görüşülerek işbirliği yapılacak ülkenin bilim sezonuna göre ayarlanacaktır. 
7.    Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma personeli sağlık taramasından geçmek zorundadır. TÜBİTAK MAM KARE tarafından belirlenecek kurum/kurumlar tarafından, sağlık taramaları tüm sefer ekibi için topluca veya ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Proje kabul edilmiş olsa bile araştırmacıların uygun sağlık şartlarını sağlayamaması durumunda TÜBİTAK MAM KARE projeyi tekrar değerlendirmeye, sefer katılımcısının değiştirilmesine yönelik talepte bulunmaya ve/veya TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek kararını iptal etmeyi haizdir. 
8.    Önerilen projenin uygun bulunması durumunda sefer katılımcı listesinde belirtilen kişiler ile mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucuna göre TÜBİTAK MAM KARE projeyi tekrar değerlendirmeye, sefer katılımcısını değiştirmeye yönelik talepte bulunmaya ve/veya TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek kararını iptal etmeyi haizdir. 
9.    Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma personelinin TÜBİTAK MAM KARE tarafından sefer öncesinde organize edilecek ön bilgilendirme, koordinasyon toplantısı, eğitim faaliyetleriyle sınırlı olmamak üzere tüm faaliyetlere katılımı zorunludur. Aksi takdirde TÜBİTAK MAM KARE projeyi tekrar değerlendirmeye, sefer katılımcısını değiştirmeye yönelik talepte bulunmaya ve/veya TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek kararını iptal etmeyi haizdir. 
10.    Önerilen proje kapsamında ihtiyaç duyulacak kargo ve içeriği, donanımı, örnek saklama ve taşıma koşulları ile ilgili projede detaylı bilgiye yer verilmelidir. Projenin TÜBİTAK ARDEB tarafından uygun bulunması durumunda proje, işbirliği yapılan ülke lojistik sorumlusu/sorumluları ile TÜBİTAK MAM KARE tarafından ortaklaşa lojistik değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Başvuruda belirtilmemiş olan lojistik ihtiyaçlarla ilgili taahhüt verilmemekte olup, yanlış beyandan doğabilecek maddi sorumluluk proje yürütücüsünün yükümlülüğünde olacaktır. İşbirliği yapılan ülkenin lojistik sorumlusu/sorumluları ile TÜBİTAK MAM KARE, başvuruda belirtilmiş olan lojistik ihtiyaçlarla ilgili değerlendirme yapacak olup, sonuca göre TÜBİTAK ARDEB ile ortak karar alarak destek kararını iptal etmeyi haizdir.
11.    Kıtaya uygun kıyafetler proje adına sefere katılacak araştırmacı için TÜBİTAK MAM KARE tarafından sağlanacak ve sefer dönüşünde geri alınacaktır.
12.    Gerçekleştirilecek ulusal araştırma seferinin önemli çıktılarından birisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Antarktik Antlaşmalar Sistemi bünyesinde en üst seviyede temsilidir. Bu amaçla projenin bilimsel çıktıları (yayın, konferans vb.) büyük önem arz etmektedir. Desteklenmesine karar verilen her proje kapsamında uluslararası toplantılara katılım sağlanması, uluslararası hakemli bir dergide (Scopus - Q1, Q2, Q3, SCI, SCI-Expanded) yayın yapılması ve sonuçlarının TÜBİTAK MAM KARE’ye bildirilmesi beklenmektedir.
13.    Yürürlüğe alınan ve ülkeler ile işbirliği sağlanan projelerin, araştırmacıların sefer sırasında kutup koşullarına veya lojistik süreçlere bağlı olarak proje önerisinde taahhüt edilen hedeflere ulaşamaması durumunda, ilgili mevzuat çerçevesinde yürürlükten kaldırılmaları TÜBİTAK MAM KARE ve/veya TÜBİTAK ARDEB’in inisiyatifindedir.
14.    Çağrı kapsamında daha önce araştırma üssü katılımı gerçekleştirilmemiş projelere öncelik verilecektir. Daha önceki sefer ve araştırma üssü katılımcıları, yeni katılım isteklerini gerekçeli olarak beyan etmelidir. TÜBİTAK MAM KARE ve/veya TÜBİTAK ARDEB eski katılımcıların yeni sefere katılım durumlarında son kararı vermeye yetkilidir.
15.    Kabul edilen projeler için gelecek seferlere katılım garantisi verilememektedir.
 

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 24 aydır. Uzatma talebi yapılmayacaktır.

 

Bütçe ve Desteklenecek Giderler

2020-2021 yılı için, KUTUP İkili İşbirliği projeleri destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 200.000 (ikiyüzbin) TL’dir. PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir.
 

Çağrı Takvimi

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi

17.03.2020

Son Başvuru Tarihi (E-imza sürecinin tamamlanması için son tarih)

18.05.2020

 

Çevrimiçi Başvuru Sistemi

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
 

Başvuru formu ve eklerine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/3007kutupproposal_form.doc
 

KUTUP İkili İşbirliği Çağrısına ilişkin sorular aşağıdaki adrese iletilebilir: 

kutupisbirligi@tubitak.gov.tr