Başvuru Formları

-A +A

Başvuru sırasında sisteme yüklenecek belgelerin aşağıdaki şartları sağlaması, okunaklı olması ve başvuruda belirtilen bilgiler ile uyuşması gerekmektedir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacaktır.

  1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış özgeçmiş,
  2. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi,
  1. Doktora diploması/sanatta yeterlik diploması/Sağlık Bakanlığı onaylı uzmanlık belgesi* ya da desteğe hak kazandığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde ilgili dereceyi alacağına dair beyan formu,**
  2. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış danışmanlık planı,***
  3. Araştırma yapılacak kurumdan alınmış davet mektubu.****

DİĞER BELGELER

Aşağıda yer alan Başvuru Kriterleri Kontrol Formu başvuru sırasında online başvuru sistemine mutlaka yüklenmelidir. Formda yer alan Web of Science Makale Bilgisinin nasıl elde edileceğine ilişkin yardım dokümanı ayrıca sunulmuştur.

*Yurt dışından alınan diplomaların yerine geçici mezuniyet belgesi kabul edilmez.

**Başvuru sırasında doktora diploması/sanatta yeterlik diploması/Sağlık Bakanlığı onaylı uzmanlık belgesi olmayan adaylar ilgili belgeyi desteğe hak kazanılması durumunda burs başlatma belgeleri ile beraber BİDEB’e göndermelidirler.

***Danışman sayısı en fazla 2 olabilir.

****Davet mektubu; davetin geçerli olduğu tarihleri, araştırma konusunu, danışmanını ve araştırma yapılacak kuruluşa hangi pozisyonda davet edildiğini, üniversitenin/araştırma altyapısının/firmanın altyapısını kullanma izin bilgilerini içerecek şekilde, davet eden kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve kuruluşun en üst yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.