Değerlendirme Kriterleri

-A +A

Değerlendirmede aşağıda belirtilen ölçütler kullanılır;

  • Araştırmanın Özgün Değeri/Amaç ve Hedefleri,
  • Yöntem,
  • İş Paketleri, Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi,
  • Araştırmanın Yaygın Etkisi / Kariyer Geliştirme Potansiyeli,
  • Araştırmanın Yurt Dışında İlgili Kurumda Yapılma Gerekçesi.