Kimler Başvurabilir

-A +A

Başvuru Koşulları

  1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,
  2. Doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl* içerisinde başvuruda bulunmak ya da desteğe hak kazandığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde ilgili dereceyi alacak olmak,
  3. Araştırmasını, doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesini almış olduğu kurum/kuruluştan farklı ve Türkiye’de yerleşik bir kurum/kuruluşta yapmak.**
  4. Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, ücretli olarak bir kuruluşta çalışıyorsa, çalışmakta olduğu kuruluşta yapmamak,
  5. Araştırmanın yürütüleceği kuruluşun en üst yetkilisi tarafından davet edilmiş olmak,
  6. Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki Tablo'da yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 7 puan ve üzerinde puan almış olmak,
  7. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak,

BAŞVURU KRİTERLERİ

Kriterler

Puan

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI taranan dergilerde yayımlanmış makalesi bulunmak,

2 puan

b) Tr-Dizin tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış makalesi bulunmak,

1 Puan

c) TÜBİTAK BİDEB Burs, Yarışma ve Olimpiyat programlarının herhangi birinden destek almış olmak,

1 puan

d) TÜBİTAK destekli bir projede* proje yürütücüsü/araştırmacı/bursiyer olarak yer almış olmak. (* Bu koşul için 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 3501, 2232, 2236, 2244, SAYEM, COST ve Uluslararası İkili İşbirliği Programları kapsamındaki görevler değerlendirmeye alınmaktadır.)

Proje yürütücüsü olmak: 2 Puan

Araştırmacı olmak: 1 Puan

Bursiyer olmak: 1 Puan

Not: TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz. 

Her proje/destek/yayın ayrı olarak puan hesaba katılır.

 

*Belirtilen süre içinde kadın araştırmacıların doğum sebebiyle izne ayrılması durumunda; doğuma ilişkin belge ya da çocuklarına ilişkin kimlik belgesinin başvuru aşamasında sunulması halinde, her doğum için bu süreye bir yıl ilave edilecektir.

**Kişinin araştırma yapacağı kuruluşun; doktora derecesinin alındığı üniversitenin “7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince bölünmesi ile kurulan yeni üniversite olması halinde; doktora derecesinin alındığı bölümün, bölünmüş üniversitede araştırma yapılacak bölümle aynı olması durumunda bu programa başvuru yapılamaz.