Formlar

-A +A

Projeyi değerlendiren hakemler; kendileriyle yapılan sözleşme çerçevesinde, PRODİS’te yer alan proje önerisini inceler ve firmayı ziyaret ederek (yerinde ziyaret ya da online görüşme) programın Uygulama Esaslarını dikkate alarak hazırladıkları değerlendirme raporunu TEYDEB’e iletir. Sözü edilen sözleşme kapsamında hakemler proje önerisine ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaz.

Hakemler firma ziyareti sırasında, firmadan proje hakkında sunum yapması; proje yürütücüsü, personeli ve varsa teknik danışmanlarının ziyaret esnasında bulunması beklenir. Hakemler gerek duydukları ek bilgileri/açıklamaları kuruluştan talep edebilirler.

 

 

KOBİ Beyannamesi ve KOBİ Beyannamesi Bilgi notu için tıklayınız.