Formlar

-A +A

Projeyi değerlendiren hakemler; kendileriyle yapılan sözleşme çerçevesinde, PRODİS’te yer alan proje önerisini inceler ve firmayı ziyaret ederek (yerinde ziyaret ederek ya da BİLTEG projelerinde firmanın tercihine göre video konferans aracılığıyla firma ile görüşme yaparak veya firmayı yerinde ziyaret ederek) programın Uygulama Esaslarını dikkate alarak hazırladıkları değerlendirme raporunu TEYDEB’e iletir. Sözü edilen sözleşme kapsamında hakemler proje önerisine ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaz.

Hakemlerin firma ziyareti sırasında, firmanın proje hakkında sunum yapması; proje yürütücüsü, personeli ve varsa teknik danışmanlarının ziyaret esnasında bulunması beklenir. Hakemler gerek duydukları ek bilgileri/açıklamaları kuruluştan talep edebilirler.

 

 

KOBİ Beyannamesi ve KOBİ Beyannamesi Bilgi notu için tıklayınız.