Kriterler

-A +A

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü,

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu,

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği.