Başvuru Formları

-A +A

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı programına proje başvuruları elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) PRODİS uygulaması üzerinden yapılır.

 

Proje başvurusu için PRODİS’te doldurulacak bölümlere ait bilgileri içeren kılavuz aşağıda verilmiştir.

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri ve Öncelikli Teknoloji Alanları Ar-Ge ve Yenilik Konuları sunumuna ulaşmak için tıklayınız.