1709 – EUREKA-EUROSTARS

-A +A

Mevcut Çağrı: 

• Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu (1709-EUREKA-EUROSTARS 2021)

Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

Çağrı kapsamında sunulan projelerde, sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabilecektir.

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Avro) geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Çağrı takvimi aşağıda verilmiştir. Ulusal başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrim içi (online) gönderilecektir.

Ulusal Çağrının açılış tarihi: 15 Ekim 2021

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 25 Kasım 2021, saat: 17:00

Ön Proje Başvuruları için son tarih: 26 Kasım 2021

Uluslararası kabul edilen projelerin ikinci aşama başvurularının alınması: 15 Mart 2022

Çağrı kapanış tarihi: 01 Eylül 2022

NOT: Uluslararası çağrı takvimine ilişkin bilgiler için çağrı duyurusunda bulunan çağrı takvimine bakınız.


Sermaye şirketleri için kuruluş bazlı ön kayıt kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversiteler için ön kayıt kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

1709-EUREKA-EUROSTARS 2021 çağrı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Yardım sayfasındaki Yardım Kılavuzları bölümünde çağrı tanıtıcı sunuma ve ön proje başvurusu kılavuzuna ulaşabilirsiniz.