Önemli Hususlar

-A +A

Çağrılı uluslararası programlara sunulacak projenin ilgili çağrının değerlendirme takvimine uygun şekilde TÜBİTAK’a sunulması beklenir.        

Uluslararası çağrılı projelerde ulusal başvurunun  uygun bulunduğunu belirtir belgenin yada yazının ve uluslararası başvuru formunun AGY103 ekler bölümüne eklenmesi gerekmektedir.


Proje personellerinde proje konusu ile ilgili lisans mezunu en az bir kişinin bulunması ve bu kişi/kişilere ait özgeçmişlerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.