Başvuru

Türkçe

Başvuru Formları

UYARI: Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, mevcut formatta herhangi bir değişiklik yapılmamalı, EK-1 ve EK-2 hariç 22 sayfayı geçmemeli, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü ise 20 MB’ı aşmamalıdır.

Kimler Başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman

Proje yürütücülerinin;

Üniversite personeli olması durumunda;

Doktora / tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık / sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları,

Kamu veya özel sektör çalışanı olması durumunda ise;

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru