Başvuru

Türkçe

Kimler Başvurabilir?

ÜPG kapsamında ÜPYK’nın büyük ölçekli kuruluş veya orta ölçekli kuruluş olması gerekmektedir. ÜPYK’nın Proje Yönetim Metodolojilerine (PM2) ilişkin tecrübe sahibi olması tercih edilir. Aynı zamanda ÜPYK’nın aşağıdaki niteliklerden mutlaka birini sağlaması beklenmektedir:

Kimler Başvurabilir?

Projenin hedef aldığı kesim yeşil teknoloji, ürün veya süreçlerin geliştirilmesine yönelik yeşil yenilik faaliyetlerinde bulunan Türkiye’de yerleşik özel sektör firmalarıdır. Başvuru yapabilecek kuruluşlar KOBİ'ler ve büyük ölçekli kuruluşlar olabilecektir.

Başvuru Tarihleri

Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan çağrıların açılış tarihleri, sürekli açık çağrılar dışında, karşı kurum ve kuruluş ile yapılan müzakereler sonucunda belirlenmekte ve değişiklik göstermektedir. Kurumumuz tarafından açılan çağrıların duyuruları www.tubitak.gov.tr üzerinden ve genel duyuru mailleri ile sağlanmaktadır.  

Başvuru Formları

1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan çağrılar kapsamında kullanılan başvuru formları değişiklik gösterebilmektedir. Başvuru yapılacak çağrıya ilişkin çağrı metni ve başvuru sistemi incelenmelidir. Ancak, 1071 programında açılan çağrılarda kullanılan başvuru formlarının genel şablonları aşağıda paylaşılmıştır.

Kriterler

1071 Destek Programı çağrılarında farklı değerlendirme kriterleri kullanılabilmektedir. Başvuruda bulunacağınız çağrıda hangi kriterlerin kullanılmakta olduğuna yönelik bilgiye ilgili çağrı metninden erişebilirsiniz. Kurumumuz tarafından değerlendirmesi gerçekleştirilen ikili işbirliği çağrılarına sunulan proje önerileri genel olarak aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilir:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru