Başvuru Formları

-A +A

UYARI: Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 12 sayfayı geçmemelidir. Sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü 20 MB’ı geçmemelidir.

  • Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
  • Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
  • Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
  • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)

Aşağıdaki belgelerin elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve TÜBİTAK tarafından talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere belgenin aslının proje yürütücüsü tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Yürütücü/araştırmacının doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrenimine devam etmesi durumunda aşağıdaki belgelerin elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 

Yürütücü olunması durumunda;

Araştırmacı olunması durumunda;

  • Öğrenci Belgesi
  • Kadrolu Çalışıldığına Dair Belge