Başvuru Koşulları

-A +A

1. Proje Yürütücüsü Olma Koşulları

· Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,

· Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,

· Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı ve kadrolu olmak.

 

2. Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş Olma Koşulları

· Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı Kamu kurum/kuruluşu, üniversite, belediye, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.

· 4007 destek programına anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, BİLSEM, Halk Eğitim Merkezi adına başvuru yapılamaz.

· MEB’e bağlı okullar, işbirliği protokolü çerçevesinde katılımcı kuruluş ve/veya katılımcı olarak yer alabilirler.

 

3. Görev Alma Ölçütleri

· Bilim ve Toplum Başkanlığınca desteklenen projelerde (4003, 4004, 4005, 4006, 4007) türüne bakılmaksızın, kişiler aşağıdaki tabloda belirtilen puanlara göre toplamda sekiz (8) puanı geçmeyecek şekilde (aynı anda) görev alabilir. Sonuç raporu henüz TÜBİTAK tarafından kabul edilmemiş (devam eden) projelerde görev alan kişiler de kısıtlama dâhilindedir. Diğer birimlerdeki görevlerde bu kısıtlama dikkate alınmaz.

· Bir kişi aynı çağrı döneminde 4004, 4005 ve 4007 programlarından yalnızca birine yürütücü olarak proje önerisi sunabilir. Bir kişi bir projede tek bir görev tanımında görev alabilir ve ücretlendirilebilir.

· Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri, Rektör, Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve belirtilen unvan sahiplerinin yardımcıları proje başvuru sürecinden projenin sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler.

· Programlar Müdürlüğü’nde görevli Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) üyeleri yürütücü olamazlar.

 

Projedeki Görevi

Puan (her bir görev için)

Yürütücü

3

Uzman

2

Eğitmen/ Atölye lideri / Konuşmacı

1