1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

-A +A

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en fazla 36 aydır.

PROJE BÜTÇESİ

Proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 1.250.000 TL’dir. Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

Niteliği Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse Ücretli Çalışıyor İse
Lisans Öğrencisi 2.180.-TL/ay ----------------
Yüksek Lisans Öğrencisi 7.275.-TL/ay 2.180.-TL/ay
Doktora Öğrencisi 9.920.-TL/ay 2.975.-TL/ay
Doktora Sonrası Araştırmacı 13.230.-TL/ay ----------------
 
Ayrıca, makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
 
Yukarıda yer alan güncel Burs Üst Limitleri 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerlidir.
 

Not: KKTC'de yerleşik üniversiteler, ilgili protokol kapsamında 1001 programına başvuru yapabilirler.