1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

-A +A

Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi faaliyetler ve oluşan bilgi birikiminin yeni uygulamalarda (ürün, süreç) kullanımıdır. Yenilik ise, bir fikri, geliştirilmiş, iyileştirilmiş ya da yeni ve satılabilir bir ürüne veya sürece dönüştürmeye yönelik bir dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari faaliyeti ifade eder.

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.

Sağlanan destek hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 36 ayı aşamaz. Sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir.

Proje bütçesine ve diğer destek üst limitlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

17.01.2022 tarihinde gerçekleştirilen 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2021-2 Dönemi Sonuç Açıklama Etkinliğinde paylaşılan sunum için tıklayınız.

1501- Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2024 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konularına ulaşmak için tıklayınız. 

Teknoloji Hazırlık Seviyesinin belirlenmesi için kullanılabilecek soru seti için tıklayınız.

Ticarileşme İzleme Süreci Sonuçlarının Değerlendirilmesine İlişkin Yöntem’e ulaşmak için tıklayınız

Ticarileşme İzleme Sürecine ilişkin sunum için tıklayınız