1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

-A +A

1515 - Frontier R&D Laboratory Support Programme’s web page in English

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,

  • Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve
  • Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.
Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;

  • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
  • Bilimsel yorumların yapılması,
  • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
  • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması

amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

Proje bütçesine ve diğer destek üst limitlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

1515-ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN LABORATUVARLAR:

Geleceğin Mobilite Teknolojileri Laboratuvarı- AVL Türkiye Araştırma ve Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı - Ericsson Araştırma Geliştirme ve Bilişim Hiz. A.Ş.

Türkiye Katmanlı İmalat Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı – General Electric Marmara Teknoloji Merkezi

İMPET Öncül AR-GE Laboratuvarı - TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı - Arçelik A.Ş.

Sürdürülebilir İtki ve Güç Teknolojileri Laboratuvarı -General Electric Marmara Technology Center Mühendislik Hizmetleri

Aviyonik Siber Güvenlik Laboratuvarı –ASELSAN

6G ve Yapay Zeka Laboratuvarı - TURKCELL

Otonom Ağlar ve Veri İnovasyon Laboratuvarı – BTS GRUP

Sürdürülebilir İleri Malzemeler Laboratuvarı - KORDSA