Başvuru Formları

-A +A
  1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi,
  2. Davet mektubu*,
  3. Enstitüden resmi yazı olarak alınmış adayın doktora tez başlığını içeren tez önerisi kabul belgesi (tıpta uzmanlık öğrencileri için öğrenci belgesi),
  4. Yabancı dil belgesi**
  5. Sunulan dil belgesi ile aynı dilde hazırlanan Video Özet***

* Davet mektubu; davetin geçerli olduğu tarihleri, araştırma konusunu ve araştırma yapılacak kuruluşa hangi pozisyonda davet edildiği bilgilerini içerecek şekilde, davet eden kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve davet eden araştırmacı veya kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.

** Adayın araştırmada kullanacağı yabancı dilde aşağıda sıralanan belgeler kabul edilmektedir;

• Sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere YDS, e-YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan veya sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanlar veya,

• Adayın araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan Türkiye’deki bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisans/lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma (Eğitimin tamamının yabancı dille yapılması gerekmektedir)

*** İsteğe bağlı olarak hazırlanacak olan, araştırmanın özetlendiği, en fazla 7 dakika süreli ve 200 MB boyutunda, sunulan dil belgesi ile aynı dilde bir video başvuru sistemine yüklenebilir.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Çevirimiçi başvuru haricinde Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına belge gönderilmesi durumunda hiçbiri değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir.

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.