Kimler Başvurabilir

-A +A

Bu program kapsamındaki araştırma projelerinde proje yürütücülerinin doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması ve aşağıda a, b, c, ç bendlerinden en az 2’sini sağlaması gerekmektedir:

a. Yürütücünün yayın sayısının[1] en az 5 olması koşuluyla tüm yayınlarının[1] en az %50’sinin en fazla atıf alan %25’lik dilimde/Q1’de bulunan dergilerde yer alması

b. Yürütücünün son 5[2] yılda en az 1 yıl süresince bulunduğu kurumun, başvuru tarihinden itibaren son 3 yılın herhangi bir yılında;

  • QS veya THE Dünya Üniversite Sıralaması kapsamında alan bazındaki sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında olması veya
  • Scimago kamu araştırma enstitüleri/kurumları sıralamasında ilk 250 kurum arasında yer alması veya
  • AB Ortak Araştırma Merkezi’nce yayınlanmış “Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket” sıralamasında yer almış olması

c. TÜBİTAK Bilim veya TÜBİTAK Özel ödülü veya TÜBA Akademi Ödülü alınmış olması

ç. Yürütücünün tamamlanmış[3] Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) projesi olması veya Ufuk 2020 kapsamında araştırma ve yenilik aksiyonu ile yenilik aksiyonu (RIA/IA) projelerinde koordinatör olarak yer almış olması

Yürütücünün Türkiye’de yerleşik bir üniversite veya 6550 kapsamında yeterlilik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde veya özel sektör kuruluşlarında çalışıyor olması gerekmektedir.

[1] Scopus/WoS tarafından tanımlanan uluslararası indeksli dergilerde yer alan makale ve derleme türündeki yayınlar dikkate alınacaktır.

[2] Kadın başvuru sahiplerinde her doğum için bir yıl ilave edilir.

[3]Projeleri 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak araştırmacılar da programa başvurabileceklerdir.