Kimler Başvurabilir

-A +A

Programa başvuracak araştırmacıların başvurunun ilk günü itibariyle yurt içinde çalışıyor olması gerekmektedir.
Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birinin sağlanması gerekir.

  • Doktora sonrası bir üniversitede en az öğretim üyesi veya kamu araştırma merkezinde ekip lideri veya bağımsız akademik araştırma yürütmüş en az 4 yıl süre ile çalışmış olan araştırmacılar
  • Özel sektörden başvuran araştırmacılardan lisans sonrası en az 3 yılı özel sektör bünyesinde çalışmak şartıyla 6 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi olan araştırmacılar (tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi süresinin en fazla 1 yılı ya da tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda değerlendirilir).

Aşağıdaki a, b, c, ç bendlerinden en az 2’sinin sağlanması gerekmektedir:

a. Yürütücünün yayın sayısının* en az 10 olması koşuluyla tüm yayınlarının* en az %50’sinin en fazla atıf alan %25’lik dilimde/Q1’de bulunan dergilerde yer alması
b. Araştırmacının Scopus Alan Ağırlıklı Atıf Etkisi (FWCI) veya WoS Kategori Normalize Atıf Etkisi (CNCI) değerinin** 1’den büyük olması
c. Yürütücünün tamamlanmış*** Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) projesi olması veya Ufuk 2020 kapsamında araştırma ve yenilik aksiyonu ile yenilik aksiyonu (RIA/IA) projelerinde koordinatör olarak yer almış olması
ç. TÜBİTAK Bilim veya TÜBİTAK Özel veya TÜBA Akademi ödülü alınmış olması.

*Scopus tarafından tanımlanan uluslararası indeksli dergilerde yer alan makale ve derleme türündeki yayınlar veya  WoS tarafından tanımlanan uluslararası indeksli dergilerde yer alan makale ve derleme türündeki yayınlar dikkate alınacaktır (Kaynak: Scopus-Scival CiteScore, SNIP, SJR; WoS-InCites)

**Scopus tarafından tanımlanan uluslararası indeksli dergilerde yazarın ilk yazar, son yazar, sorumlu yazar ve tek yazar olduğu makale ve derleme türü yayınları (Scopus:SciVal) veya WoS tarafından tanımlanan uluslararası indeksli dergilerde yazarın ilk yazar, son yazar ve sorumlu yazar olduğu makale ve derleme türü yayınları (WoS-Incites)

***Projeleri 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak araştırmacılar da programa başvurabileceklerdir.