Burs Başlatma Belgeleri

-A +A

Bursun Başlatılabilmesi İçin İstenilen Belgeler

Burs başlatma, kefalet senedi ve seyahat işlemleri hakkında bilgi notu için tıklayınız.

 1. Bursiyerin bursunu başlatma talebine ilişkin dilekçesi,
 2. Noterce düzenlenmiş;
 1. Bursiyerin, çalışıyorsa çalıştığı kurum/kuruluş tarafından verilecek kurum/kuruluş yetkilisi imzalı, araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını gösteren belge. (Bursiyer üniversitede çalışıyor ise kurum izni Rektör veya rektör adına imzalı olmalıdır.)

*Teminat mektubu, yüklenme senedi ve müteselsil kefalet senedinin alternatifidir. Eğer yüklenme senedi ve müteselsil kefalet senedi gönderilirse teminat mektubu gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Program Adı

Teminat Mektubu Tutarı

Teminat Mektubu Süresi

2214-A programı

Verilecek toplam burs miktarının %30 fazlası

Eğitimin başarı ile tamamlanması gereken sürenin 12 ay fazlası

2214-A Doktora sırası araştırma burs programlarında talep edilen “Bursiyer, çalışıyorsa çalıştığı kurum/kuruluş tarafından verilecek kurum/kuruluş yetkilisi imzalı, araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını gösteren belge”nin araştırma süresini kapsayacak şekilde alınamaması durumunda, 3’er aylık dönemler itibariyle uzatmaya da izin verecek şekilde düzenlenmiş izin yazıları kabul edilebilecektir.

Burs Süresi ve Kurum/Yurt Dışı Danışman Değişiklikleri ile İlgili İşlemler

 1. Burs süresi ile ilgili taleplerin burs süresinin bitimine en az 2 ay kala yapılması gereklidir. Bursiyerin araştırmasını TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içerisinde bitirmesi esastır. Araştırmanın bu süre içinde bitirilememesi ve aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı olarak süre uzatımı talep edilmesi halinde GYK kararı ile süre uzatılabilir. Destek süresi burslu olarak 12 ay olmak üzere toplamda 24 ayı geçemez.
  • Bursiyerin burslu/burssuz süre uzatımı talep formu,
  • Yurt dışındaki danışmanı tarafından hazırlanmış bursiyerin yurt dışında destek aldığı süre boyunca yaptığı çalışmaların özeti ve süre uzatma gerekçesini açıklayan yazı,
  • Araştırmacı Türkiye’de çalışıyor ve izin süresi bitmiş ise çalıştığı kurum/kuruluştan izin yazısı.
 2. Bursiyerin bursunu araştırma süresinden önce bitireceğini öngörmesi halinde burs süresinin kısaltımı için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte BİDEB’e yapacağı başvuru, GYK tarafından değerlendirilir.
  • Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,
  • Yurt dışı danışmanından alınan yazı.
 3. Bursiyerin yurt dışındaki kurum ve yurt dışı danışman değişikliği talep etmesi halinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte BİDEB’e yapacağı başvuru*, GYK tarafından değerlendirilir. 
 • Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,
 • Yeni kurum/yurt dışı danışmanından alınan davet mektubu

* Kurum değişikliği taleplerinin görüşülebilmesi için; 

 • Mevcut yurt dışı danışmanının değişikliği onayladığına dair yazısı sunulmalı,
 • Yeni kurumun mevcut kuruma göre QS (Quacquarelli Symonds) veya THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında daha yüksek sıralamada yer alması gerekmektedir. 

Kurum değişikliği bursiyerlik süresince bir defa gerçekleştirilebilir.