Burs Başlatma Belgeleri

-A +A

Bursun Başlatılabilmesi İçin İstenilen Belgeler

  1. Bursiyerin bursunu başlatma talebine ilişkin dilekçesi,
  2. Noterce düzenlenmiş;
  1. Bursiyer, çalışıyorsa çalıştığı kurum/kuruluş tarafından verilecek kurum/kuruluş yetkilisi imzalı, araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını gösteren belge, (Bu belgede, kişiye kurum/kuruluşu tarafından yol gideri, burs, vb. herhangi bir destek sağlanıp sağlanmayacağının ve sağlanacaksa miktarlarının belirtilmesi gerekmektedir.)

*Teminat mektubu, yüklenme senedi ve müteselsil kefalet senedinin alternatifidir. Eğer yüklenme senedi ve müteselsil kefalet senedi gönderilirse teminat mektubu gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Program Adı

Teminat Mektubu Tutarı

Teminat Mektubu Süresi

2214-A programı

Verilecek toplam burs miktarının %50 fazlası

Eğitimin başarı ile tamamlanması gereken sürenin 12 ay fazlası

2214-A Doktora sırası araştırma burs programlarında talep edilen “Bursiyer, çalışıyorsa çalıştığı kurum/kuruluş tarafından verilecek kurum/kuruluş yetkilisi imzalı, araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını gösteren belge”nin araştırma süresini kapsayacak şekilde alınamaması durumunda, 3’er aylık dönemler itibariyle uzatmaya da izin verecek şekilde düzenlenmiş izin yazıları kabul edilebilecektir.

Burs Süresi İle İlgili İşlemler

  1. Burs süresi ile ilgili taleplerin burs süresinin bitimine en az 2 ay kala yapılması gereklidir. Bursiyerin araştırmasını TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içerisinde bitirmesi esastır. Araştırmanın bu süre içinde bitirilememesi ve aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı olarak süre uzatımı talep edilmesi halinde, burs süresi toplamda en çok 12 aya kadar burslu, 24 aya kadar burssuz olarak GYK kararı ile uzatılabilir. Bursiyerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapacağı başvuru, GYK tarafından değerlendirilir.
  • Bursiyerin burslu/burssuz süre uzatımı talep formu,
  • Yurtdışındaki davet eden araştırmacı tarafından hazırlanmış bursiyerin yurt dışında destek aldığı süre boyunca yaptığı çalışmaların özeti ve süre uzatma gerekçesini açıklayan yazı
  • Araştırmacı Türkiye’de çalışıyor ve izin süresi bitmiş ise çalıştığı kurum/kuruluştan izin yazısı
  1. Bursiyerin bursunu araştırma süresinden önce bitireceğini öngörmesi halinde burs süresinin kısaltımı için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte BİDEB’e yapacağı başvuru, GYK tarafından değerlendirilir.
  • Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,
  • Yurt dışındaki davet eden araştırmacıdan alınan yazı,