Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilir.

Ön İnceleme:

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.


Bilimsel Değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından, “Değerlendirme Kriterleri” sekmesinde belirtilen kriterler esas alınarak yapılmaktadır.


Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.