Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilir.

Ön İnceleme:

Ön inceleme aşamasında başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru süresi içinde yapılmayan, başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri eksik olan veya istenilen formatta olmayan, faks/elektronik posta veya posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmaz.


Bilimsel Değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından, “Değerlendirme Kriterleri” sekmesinde belirtilen kriterler esas alınarak yapılmaktadır.


Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.