İzleme Formları

-A +A

Çalışma Sırasında BİDEB İzleme Sistemine Yüklenecek Raporlar ve Belgeler

  1. Çalışmaların başlamasından sonra en geç 1 ay içerisinde iletecek yurtdışı danışmanından alınmış imzalı başlama yazısı,
  2. Gelişme Raporu.

Çalışma Tamamlandıktan Sonra BİDEB İzleme Sistemine Yüklenecek Raporlar ve Belgeler

  1. Sonuç Raporu,
  2. Değerlendirme formu, (2019 yılı 1. döneminden önceki bursiyerler için)
  3. Davet Eden Bilim İnsanının, Bursiyerin Yurt Dışı Çalışmalarıyla İlgili Raporu (Report of the Host),
  4. E-devlet sisteminden alınacak “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi”,
  5. Türkiye’deki çalıştığı kuruluşunda işe başladığına dair resmi yazı.

Mezun Olduktan Sonra BİDEB İzleme Sistemine Yüklenecek Raporlar ve Belgeler

 

1. Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi

2. Teşekkür Sayfası