İzleme Yöntemi

-A +A
  1. Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, araştırma başlangıç tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihlerde başlama yazısı, bilgilendirme, gelişme ve sonuç raporlarını e-bideb sistemine yüklemelidir. İzleme sistemine yüklenen raporların posta yoluyla BİDEB’e ulaştırılmasına gerek yoktur. Gelişme ve sonuç raporları BİDEB’in görevlendirdiği izleyiciler tarafından değerlendirilir.
  2. Bursiyerlerin başlama yazısını, yurt dışına çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde e-bideb sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Başlama yazısı yurt dışı danışmanı tarafından imzalanmalı, antentli kâğıda hazırlanmalı, araştırma konusu içermeli ve bursiyerin yurt dışında araştırmalarına başladığını bildirmelidir.
  3. Bursiyerler, her ay bilgilendirme raporunu* e-bideb sistemine yüklemelidir.

*Bursiyerler, ev sahibi kurumdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bölgede yaşanan ve ülkemizi ilgilendiren önemli konular, katıldıkları etkinlikler vb. bilgileri bu raporda sunmalıdır. 

  1. Destek süresi 6 ay ve daha kısa olarak belirlenen bursiyerlerden gelişme raporu talep edilmez, ilgili bursiyerler sadece sonuç raporlarını e-bideb sistemine yüklemelidir. Destek süresi 6 ay üzeri olarak belirlenen bursiyerlerin ise yurt dışına çıkış tarihinden itibaren 6. ayın sonuna kadar gelişme raporu ve yurda dönüş tarihini izleyen 2 ay içinde ise sonuç raporlarını e-bideb sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 
  2. Başlama yazısının ya da gelişme raporlarının gecikmesi halinde burs ödemesi yapılmaz ve bursiyere ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde belgelerini sunan ve gelişme raporu izleyici tarafından kabul edilen bursiyerlerin burs ödemeleri kaldığı yerden devam eder. 
  3. Bursiyer, yurda dönüş bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde sonuç raporunu ve yurt dışı danışmanın dolduracağı değerlendirme rapor formunu, e-Devlet sisteminden temin edeceği “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi” ni e-bideb sisteminde ilgili alana yüklemelidir.
  4. Sonuç raporunun yurda dönüş tarihini izleyen 2 ay içinde e-bideb sistemine yüklenmemesi durumunda gerekçeli dilekçe ile ek süre istenebilir. Gerekçenin GYK tarafından uygun bulunması halinde raporun tamamlanması için ek süre verilebilir. 
  5. İzleyici hakem tarafından uygun bulunmayan gelişme ve sonuç raporlarının 2 hafta içinde düzeltilmesi talep edilir. Gelişme ve sonuç raporlarını 2 haftalık süre içerisinde BİDEB’e sunmayan veya revize raporu kabul edilmeyen bursiyerin bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.
  6. Bursiyer, burs süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde yurda dönmek zorundadır.