Kimler Başvurabilir

-A +A

Başvuru Koşulları

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Ülkemiz yükseköğrenim kurumlarından birinde bir doktora programına kayıtlı olup, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş olmak veya tıbbi bilimlerde uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olmak,
  3. Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,
  4. Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak,
  5. Teziyle ilgili araştırma yapacak olmak,
  6. Doktora kayıt yılı ile başvuru başlangıç yılı arasında 4 yılı aşmamış olmak.
  7. Başvuru belgeleri bölümünde belirtilen yabancı dil yeterlik koşullarından birini sağlamak.
  8. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

ARDEB-BİDEB programlarında eş zamanlı görev alabilme koşulları için tıklayınız.