Kimler Başvurabilir

-A +A

Başvuru Koşulları

  1. T.C. vatandaşı olmak,

  2. Ülkemiz yükseköğrenim kurumlarından birinde bir doktora/tıbbi bilimlerde uzmanlık/sanatta yeterlik programına kayıtlı olup, tez önerisi ilgili birim tarafından kabul edilmiş olmak,

  3. Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,

  4. Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak,

  5. Teziyle ilgili araştırma yapacak olmak,

  6. Yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için doktora kayıt yılı ile başvuru yılı arasında dört yılı; lisans sonrası doktora öğrencileri için doktora kayıt yılı ile başvuru yılı arasında beş yılı aşmamış olmak,

  7. Başvuru belgeleri bölümünde belirtilen yabancı dil yeterlik koşullarından birini sağlamak,

  8. Programın bir önceki dönemi kapsamında TÜBİMER itiraz süreci devam etmiyor olmak,

  9. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak.

ARDEB-BİDEB programlarında eş zamanlı görev alabilme koşulları için tıklayınız.