Başvuru Formları

-A +A
 1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi,
 2. Doktora diploması/sanatta yeterlik diploması/Sağlık Bakanlığı onaylı tıpta uzmanlık belgesi, 
 3. Davet mektubu**,
 4. Başvuru sahibi çalışıyorsa, çalıştığı kurum/kuruluş tarafından verilecek kurum/kuruluş yetkilisi imzalı, destek almaya hak kazanması halinde araştırma süresi boyunca görevli veya izinli sayılacağını gösteren belge (Başvuru sahibi üniversitede çalışıyor ise rektör veya rektör adına imzalı olmalıdır. Türkiye’de mecburi hizmet yükümlülüğü olanların, mecburi hizmete başlama tarihi sunulacak izin yazısında belirtilmelidir)
 5. Adayın araştırmada kullanacağı yabancı dilde aşağıda sıralanan belgelerden biri kabul edilmektedir;
 • Başvuru yılı itibariyle son 5 yıl içerisinde YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL veya TIPDİL sınavlarından birinden en az 65 puan veya son 2 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden muadil puan aldığına dair belge veya,
 • Adayın araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan Türkiye’deki bir kuruluştan lisans/lisansüstü veya yurt dışından lisans/lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma (Eğitimin tamamının yabancı dille yapılması gerekmektedir) veya,
 • Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacıların doçentlik belgesi ya da ilgili kadroda çalıştığını gösteren üniversiteden alınmış resmi yazı.
 1. Sunulan dil belgesi ile aynı dilde hazırlanan Video Özet***

*Program kapsamında araştırmanın bir ülke ve kurumda tamamlanması gerekmektedir. Araştırma önerisinin bu durum göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekmektedir.

**Davet mektubu; davetin geçerli olduğu tarihleri ay/yıl olarak, araştırma konusunu ve araştırma yapılacak kuruluşa davet edildiği bilgilerini içerecek şekilde; davet eden kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yurt dışı danışmanı veya kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır. Davet mektubunun kuruluş yetkilisi tarafından imzalanması halinde danışmanlığı yürütecek akademisyenin bilgileri mektupta yer almalıdır. Yurt dışı danışmanı, en az doktora derecesine sahip akademisyen olmalıdır. Doğrudan kütüphanelerden alınan ve koşul içeren davet mektupları kabul edilmez. Türkçe ve İngilizce dilleri dışındaki dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri belgelerin orijinalleri ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Araştırmanın tek bir ülke ve kurumda gerçekleştirilmek üzere kurgulanması ve tek bir davet mektubu sunulması gerekmektedir.

***İsteğe bağlı olarak hazırlanacak olan, araştırmanın özetlendiği, en fazla 7 dakika süreli ve 200 MB boyutunda, sunulan dil belgesi ile aynı dilde bir video başvuru sistemine yüklenebilir.

Başvuru Yöntemi

 • Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Başvuru belgelerinin sisteme çevrim içi olarak yüklenmesi zorunlu olup elektronik başvuru sisteminde yer alan başvuru adımlarının belirtilen başvuru son tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.  Çevrimiçi başvuru haricinde BİDEB’e e-posta veya posta ile gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin program e-posta adresine (bideb2219@tubitak.gov.tr)  gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru geri çekme talebi dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben değerlendirmeye alınır.

ÖNEMLİ NOT: 2219 Programına başvuru yapmış bir kişi, ARDEB programlarına proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilir. ARDEB programlarına başvurup projesi öneri durumunda olan bir kişi aynı şekilde 2219 programına başvuruda bulunabilir. Ancak, her iki taraftan destek kararı çıkması halinde sadece bir destek tercih edilebilir. Aynı anda hem ARDEB hem BİDEB desteği alınamaz.