Ek Çağrılar

-A +A

Kimya –Ana Kimyasallar
Metal ve Madencilik-Demir Dışı Metaller
Tekstil- Hazır giyim, Konfeksiyon ve Teknik Tekstil

 

Kimya –Ana Kimyasallar

1511-KMY-ANAK-2016-1-Ana Kimyasal-Etken Madde Üretimi (Bu çağrı kapanmıştır)
Çeşitli sektörlere hizmet edecek etken madde üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri konulara odaklanacaktır:

A. Sentetik kauçuk ve ikincil (geri dönüştürülmüş) kauçuğun enerji verimliliği sağlayacak biçimde geliştirilmesi
B. Çevre ve insan sağlığının önemi nedeni ile, proseslerde metilen klorür gibi halojenli solventlerin, green solventler ile yer değiştirmesi ve proseslerin bu yönde iyileştirilmesi
C. DMAc, DMF gibi solventlerin yerine DMSO kullanılması,  benzer özellikte 141-B şişirici gazlarının yerine yeni nesil şişirici gazların kullanılmasına yönelik kimyasalların ve teknolojilerin geliştirilmesi
D. Organik içerikli yüzeyaktifler, tarım ilaçları ve biyoplastiklerin ülkemizde geliştirilmesi
E. Petrol kökenli kimyasal hammaddeler yerine doğal kaynaklardan üretilen, biyolojik olarak bozunabilen, çevreye uyumlu hammaddelerin geliştirilmesi
F. Yenilikçi yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi
f1. Yerli biyokütle kaynaklarından (zeytinyağı,ayçiçek yağı ve benzeri) yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi
f2. EO/PO bazlı yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi
G. DOP, DOS yerine alternatif plastifiyan/yağların bulunması, aromatik yağ özelliklerinin REACH gereksinimlerini sağlarken ürünlerdeki performans kriterlerinin de sağlanması, DOTG/TMTD gibi akselatörlere ve resorsinol gibi reçinelere alternatif kimyasalların geliştirilmesi

Metal ve Madencilik-Demir Dışı Metaller

1511-MMD-METL-2016-1-Düşük Tenörlü Cevher (Bu çağrı kapanmıştır)
Düşük tenörlü cevherden üretim yapmaya dönük teknolojilerin geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
A. Ülkemizin Sahip Olduğu Düşük Tenörlü Krom ve Manganez Cevherlerinin Zenginleştirilerek, Düşük Karbonlu Ferro Krom, Ferritik Paslanmaz Çelik, Ferro Mangan (Fe-Mn) ve Ferro Siliko Mangan (Fe-Si-Mn) üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
a1.  100 mikron altı cevherlerin zenginleştirilmesi
a2.  %20’nin altında Cr2O3 içeren kromit cevherlerinin ucuz ve etkili zenginleştirme metotları kullanarak %40’ın üzerinde Cr2O3 içeren konsantre kromitlerin geliştirilmesi
a3.  Ülkemiz krom cevherleri ortaya konarak; rafinasyon, L kalite Fe-Cr ve metalik Krom ve Krom Karbür geliştirilmesi
a4.  Ülkemizin manganez rezerv potansiyeli ortaya konularak, düşük tenörlü manganez cevherlerinin zenginleştirilmesi ve ferro alyaj üretiminde kullanılabilirliğine yönelik Ar-Ge çalışmaları
B. Ülkemizin sahip olduğu ve aşağıda belirtilen düşük tenörlü demir cevherlerinin zenginleştirilerek sünger demir, pik demir ve benzeri girdilerin üretiminde kullanılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları
b1. Apatitli, yüksek alüminalı, yüksek kükürtlü demir cevherleri
b2. Hematit, limonit ve siderit gibi manyetik özelliği olmayan demir cevherleri

Tekstil- Hazır giyim, Konfeksiyon ve Teknik Tekstil

1511-TKS-TKNK-2015-2-Hazır giyim, konfeksiyon ve teknik tekstil-Teknik Tekstil Araştırmaları ve Makineleri (Bu çağrı kapanmıştır)
Teknik ve akıllı tekstil teknolojilerinin geliştirilmesi

A.Taşımacılık sektörüne yönelik tekstillerin geliştirilmesi (uçak gövdelerinde kullanılan tekstil elyafları, emniyet kemeri, hava yastığı, otomobil koltuğu, gemi halatları, yelken bezleri vb.)
a1. Otomotiv tekstillerinde termal konforun %50 arttırılması, bio temelli kumaşların (bio sünger ve iplik) yaygınlaştırılması, %40 ucuz olacak şekilde üretilmesi ve aşınma ve ışık haslığı performanslarının %50 arttırılması
a2. Yelken bezi olarak, 6oz-9oz ağırlığında, yüksek mukavemetli ipliklerden mamul, hava geçirgenliği sıfır olan, su geçirmezliği 1500mmsu sütunu değerlerinde olan yelken bezlerinin uygun dokuma ve bitim işlemleri yatırımları ile geliştirilmesi
a3. Köprü ve viyadüklerin donmasını geciktirmeye yönelik yüksek mukavemet değerine sahip geosentetik ürünlerin geliştirilmesi
B. Koruyucu tekstillerin geliştirilmesi (zararlı çevresel faktörlere karşı koruyucu özelliklere sahip tekstillerin geliştirilmesi, insanı terletmeyen kumaşlar, itfaiye elbiseleri, askeri elbiseler vb.)
b1. Afet çadırlarında kullanıma yönelik, alev almazlık özelliği Alman B1 standartlarına uygun, ağırlığı 250-300g/m2 olarak %50 düşürülmüş, 1500-2000mmsu sütunu değerinde su geçirmezlik sağlayan, aynı zamanda nefes alma özelliği ile %50 oranında hava geçirgenliği sağlayarak rutubet ve küf oluşumunu engelleyecek özelliklerde kaplamalı kumaşların geliştirilmesi
b2. Koruyucu tekstillerin 100 - 130C sıcaklığa ve 80-90C yıkama sıcaklığına dayanacak şekilde geliştirilmesi
b3. Tekstil sektörüne yönelik 280-290 C aralığında sıcaklıklara dayanıklı faz değiştiren malzeme ilavesi ile ısıl konfor özelliği geliştirilmiş termal konforlu akıllı tekstil ürünlerinin geliştirilmesi

C. İnşaat sektörüne yönelik tekstillerin geliştirilmesi (ses ve ısı yalıtımı, deprem dayanıklılığı özellikli ürünler vb.)
c1. İnşaat sektörüne yönelik olarak farklı lif yapıları ve kumaş konstrüksiyonları geliştirerek, 1000-5000Hz frekans aralığında %40-60 ses yalıtımı sağlayarak gürültü önleyici, farklı lif yapıları ve kumaş kaplama teknikleri ile %20-30 ısı tasarrufu ve 2000 watt ışımada ışık geçirmezlik sağlayacak perde ve duvar kaplama kumaşlarının üretilmesi
c2. İnşaat sektöründe kullanılmak üzere ısı ve ses yalıtım değeri EPS ve XPS köpüklere göre minimum %30 iyileştirilmiş teknik tekstil ürünü geliştirilmesi
D. Endüstriyel tekstillerin geliştirilmesi (konveyör bantları, filtreler, yüksek basınca dayanıklı hortumlar, contalar vb.)
d1. Endüstriyel tekstillerin geliştirilmesine yönelik 7,00 - 8,5 cN/dtex aralığında kopma mukavemeti ile %18-25 aralığında kopma uzamasına sahip yüksek dayanımlı Polyester ipliği üretimi ile teknik tekstil ürünlerinin geliştirilmesi
E. Jeotekstillerin geliştirilmesi (asfalt stabilizasyon malzemeleri vb.)
F. Medikal tekstil ürünlerinin geliştirilmesi
f1. Ameliyatlarda kullanılan çok kullanımlık tekstil ürünlerinin, sıvı geçirgenliğinin asgari seviyeye hava geçirgenliğinin azami seviyeye yükseltilmesi, 80 derece sıcaklıkta yıkamaya ve 134 derecede steril edilmeye dayanıklı olan aynı zamanda anti statik yapıda pamuklu kumaşların geliştirilmesi
f2. İpekten ameliyat ipliği elde edilmesi gibi, doğal elyaf ürünlerden medikal tekstil ürünleri elde etme yöntemlerinin geliştirilmesi
f3. Yatak ve/veya medikal yatak sektörüne yönelik anti statik, uyku kalitesini ve kan dolaşımını destekleyen teknik tekstil ürünlerinin geliştirilmesi
G. Yenilikçi tekstil dokuma makinalarının yerli olarak geliştirilmesi
g1. Hızlı üretim yapabilen, bilgisayar kontrollü mekiksiz dokuma makinaları