Sağlık

-A +A

Biyomedikal Ekipmanlar
Biyomalzemeler
Elektronik Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri
Tıbbi Tanı Cihazları

 

Biyomedikal Ekipmanlar

1511-SAB-BMED-2015-2-Biyomedikal Ekipmanlar-Solunum Destek Teknolojileri ve Akıllı Termoregülasyon Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)

Solunum Destek ve Akıllı Termoregülasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:

Solunum Destek Teknolojileri
* Yoğun bakım ventilatörü  (yenidoğan ve yetişkin için)
* Transport ventilatör (yenidoğan ve yetişkin için)
* Anestezi makinası ventilatörü
(Yukarıdaki üç ürün için beklenen özellikler: Akıllı ventilasyon modlarının geliştirilmesi (hasta solunumuna duyarlı); oksijen ve hava kaçağının minimum olması; kaçak havayı ölçerek kompanse etmesi)
* Evde Kullanım için ventilatör (CPAP, BiPAP, ST, vb.) ve taşınabilir oksijen konsantratörü
(Beklenen özellikler: Kolay kullanım; akıllı ventilasyon modlarının geliştirilmesi (hasta solunumuna duyarlı); Oksijen ve hava kaçağının minimum olması; kaçak havayı ölçerek kompanse etmesi)

Hasta Termoregülasyon Sistemleri (kritik hastaların tedavisi için)
* Hassas ısı kontrolunün sağlanması
* Yeni teknolojiler kullanılarak (peltier vb.) süratli soğutma, ısıtma yapabilmesi
* Taşınabilir olması

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
*Dijital solunum modeli sensör prototipi geliştirilmesi
* Valf ve taşınabilir oksijen konsantratörü prototipi geliştirilmesi
* Akıllı termoregülasyon sistemleri (kritik hastaların tedavisi için) pilot geliştirilmesi
* Dinamik solunum modellemelerinin geliştirilmesi
* Sensör teknolojisinin geliştirilmesi
* Elektronik kart ve yazılımların geliştirilmesi
* Elektronik çalışan valflerin geliştirilmesi (Selenoid, Pnömatik, vb.)
* In silico, in vitro, in vivo ve klinik çalışma doğrulama testlerinin gerçekleştirilmesi
* Yeni termo regülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi
* Radyo transparant iletken malzeme geliştirilmesi

1511-SAB-BMED-2016-1-Biyomedikal Ekipmanlar-Medikal Görüntüleme Teknolojileri  (Hasta Başı Monitorü ve Kapsül Görüntüleme Sistemleri) (Bu çağrı kapanmıştır)

Hasta Başı Monitorü ve Kapsül Görüntüleme Sistemlerinin Geliştirilmesi
Tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme sistemleri/yöntemleri ve kateter/endoskopi görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi; klinik testlerinin yapılması ve gerekli araştırmaların tamamlanması
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
Hasta Başı Monitorünün Geliştirilmesi
* Çoklu biyofiziksel parametrelerin eldesi
* Taşınabilir ve bataryalı olabilmesi (en az 4 saat olmalıdır)
* Anestezik gazları ve O2, CO2, hasta uyku derinliğini (NMT) ölçebilmesi
* Hastanın kalp pilini algılayabilmesi

Kapsül Görüntüleme Sistemlerinin Geliştirilmesi
(Mide, bağırsak vb. organlarda görüntüleme amaçlı)
* Boyut küçülmesi (yutulabilir vb.)
* Dışarıdan yönlendirilebilir özellikte/hedef özelliği kazandırılması

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
Hasta Başı Monitörü Prototipi
* Hassasiyeti artırılmış sensörlerin geliştirilmesi
* Çoklu biyofiziksel parametrelerin ölçebilecek donanım ve yazılımın geliştirilmesi
* Taşınabilir ve en az 4 saat süreyle kullanılabilir mobil sistemlerin tasarlanması
* Minimal invaziv yöntem ile vücut parametrelerinin ölçülebilmesi

Kapsül Görüntüleme Sistemleri Prototipi
* Kapsüle yerleştirilebilecek minyatür enerji kaynakları teknolojisinin geliştirilmesi; minyatür anten teknolojilerinin geliştirilmesi; minyatür görüntüleme (donanım ve yazılım) sistemlerinin geliştirilmesi
* Mikro-motor sürme ve hareket teknolojilerinin geliştirilmesi
* Biyo-uyumlu kapsül geliştirilmesi ve komponentlerin içine yerleştirilmesi ile prototip oluşturulması

1511-SAB-BMED-2016-2-Biyomedikal Ekipmanlar-Kişiye Özel Cerrahi Planlama/Simülasyon Algoritmaları (Bu çağrı kapanmıştır)
Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Simülasyon Algoritmaları, Sistemlerinin (Yumuşak Doku ile Çalışacak Algoritmalar) Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzer ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Kişiye özel patolojik ve anatomik yapının modellenebildiği
* Cerrahi uygulamanın etkilerinin önceden, belli bir doğrulukta kestirilebildiği
* Cerrahi parametrelerin kontrol edilebildiği sistemler

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Simülatör prototip tasarımı
* Veri tabanı tasarımı
* Yumuşak doku ile çalışacak algoritmalar
* Cerrahi planlama sistemi prototipi

 

1511-SAB-BMED-2017-1-Biyomedikal Ekipmanlar-Yüksek Verimli Medikal Görüntü Analiz Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Yüksek Verimli Medikal Görüntü Analiz Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Beyin ve nörolojik hastalıklara yönelik görüntü analiz teknolojileri: Hastalığın tanı başarısının yükselmesi, tedavi takip sürecinin iyileştirilmesi
* Yüksek verimli medikal  görüntü analiz teknolojileri: Hassasiyeti etkilemeden hesaplamaların verimlileştirilmesi ve hızının artırılması

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
Beyin ve Nörolojik hastalıklara yönelik görüntü ve analiz teknolojileri
* Hastaya ait beyin beyaz cevher yapısı ve müsküler yapılardaki lif yolaklarının bilgisayar ortamında oluşturulması için kullanıcı dostu yöntemler (ROI seçimli ve etkileşimli) (Beklenen Çıktı: Cerrahi planlama için (özellikle beyin cerrahisi) 3-B beyin beyaz cevher yolakları)
* Beynin fonksiyonel yapısının incelenmesine yönelik (bilişsel, davranışsal, psikiyatrik ve nörodejeneratif hastalıklar için) fonksiyonel medikal görüntü işleme yöntemleri ve kullanıcı dostu arayüzleri (Beklenen Çıktı: Fonksiyonel beyin araştırmalarını hızlandıracak klinik arayüzler)
* Beyin yapılarının segmentasyonu için kullanıcı dostu arayüzlü ve etkileşimli yöntemler (Beklenen Çıktı: Radyoterapi, cerrahi planlama ve tedavi takibi için beyin analiz ve ölçüm yazılımı)
* Medikal görüntülerin çakıştırılması; organ ve patolojilerin zaman içinde değişimlerinin nicelleştirilmesi için kullanıcı dostu arayüzlü ve etkileşimli yöntemler (Beklenen Çıktı: Radyoterapi, cerrahi planlama ve tedavi takibi için beyin analiz ve ölçüm yazılımı)

Yüksek Verimli Medikal Görüntü Analiz Teknolojileri
* Grafik İşlemci Üniteleri (GPU)’ya dayalı Medikal Görüntü Analizi Yöntemlerinin Uyumu (Beklenen Çıktı: Diğer yöntemlerin yüksek hızlı gerçek zamanlı veya yakın performanslı olarak gerçekleştirilmesi)
* GPU-bazlı yöntemlerin hassasiyetinin CPU-bazlı yöntemlere yakınlaştırılması (Beklenen Çıktı: GPU-bazlı yazılımlar)
* GPU-bazlı medikal görüntü analizi yöntemlerinin etkileşimli ve kullanıcı dostu ara yüzlerle entegre edilmesi ve klinik iş akışında test edilmesi (Beklenen Çıktı: GPU-bazlı yüksek verimli yazılımlar)
* Mobil ya da taşınabilir nitelikte ürün elde edilmesi

1511-SAB-BMED-2017-2-Biyomedikal Ekipmanlar-Cerrahi/Anatomi/Biyofizik/Fizyoloji Simülatörleri (Bu çağrı kapanmıştır)
Cerrahi/Anatomi/Biyofizik/Fizyoloji Simülatörlerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Çoklu parametreli ve çok amaçlı, tekrar kullanılabilir simülatörler
* Çoklu parametreleri interaktif uygulayabilecek simülatörler
* Hasta modeli (fantom, manken), yapay zeka

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Simülatör prototipi geliştirilmesi
* Veri tabanı tasarımı
* Yumuşak doku ile çalışacak algoritmalar
* Cerrahi planlama sistemi prototipi

Biyomalzemeler

1511-SAB-BMLZ-2015-2-Biyomalzeme-Yenilikçi İmplantlar (Bu çağrı kapanmıştır)
Yenilikçi İmplantların Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Ülkemizde yaygın olarak görülen dejeneratif omuz, dirsek, diz, kalça ve omurga eklem hastalıkları ile tümör, enfeksiyon ve diğer patolojilerin neden olduğu geniş sert doku defektlerinin tedavilerine yönelik yeni nesil, kontrollü ilaç salınımlı implantların geliştirilmesi
(Beklenen özellikler: Biyouyumlu; sistemik ve lokal toksisitesi olmayan; kemik-implant entegrasyonunu artırıcı; iyileşmeyi hızlandırıcı; implant bölgesinde enfeksiyon oluşumunu önleyici; akıllı, gerektiğinde kendini onarabilen ve/veya biyobozunur özellikleri olan; en az ISO standartlarını karşılayan malzemelerden (metal, seramik, polimer, kompozit vb.) tasarlanmış; yüzeyi kimyasal, fiziksel ve/veya ışınsal olarak modifiye edilmiş; nano-desenlendirme ile yüzey alanı genişletilmiş; yüzeyi osteokondüktif/osteoindüktif özellikte uygun biyolojik etkenler (protein, peptit, hücre, vs.) ile kaplanmış ve polimer yapılar aracılığı ile kontrollü salınımı sağlanmış; hücre ortamında ve model hayvan deneyleri ile etkinlikleri gösterilmiş yüksek kalitede yeni nesil implantlar)

* Ülkemizde çeşitli nedenlerle yaygın olarak görülen diş ve çene eklemi hastalıklarının tedavilerine yönelik yeni nesil, kontrollü ilaç salınımlı implantlar ile dolgu malzemeleri ve yapıştırıcıların geliştirilmesi
(Beklenen özellikler: Biyouyumlu; sistemik ve lokal toksisitesi olmayan; kemik-implant entegrasyonunu arttırıcı; iyileşmeyi hızlandırıcı; implant bölgesinde enfeksiyon oluşumunu önleyici; akıllı, gerektiğinde kendini onarabilen ve/veya biyobozunur özellikleri olan; en az ISO standartlarını karşılayan malzemelerden (metal, seramik, polimer, kompozit vb.) tasarlanmış; yüzeyi kimyasal, fiziksel ve/veya ışınsal olarak modifiye edilmiş; nano/mikro desenlendirme ile yüzey alanı genişletilmiş; yüzeyi uygun biyolojik etkenler (protein, peptit, hücre, vs.) ile kaplanmış ve polimer yapılar aracılığı ile kontrollü salınımı sağlanmış; hücre ortamında ve model hayvan deneyleri ile etkinlikleri gösterilmiş yüksek kalitede yeni nesil implantlar; diş ile aynı termal iletkenliğe sahip; çürük oluşumunu önleyici; Kendini onarabilen dolgu malzemeleri ve yapıştırıcılar)

* Ülkemizde yaygın olarak görülen kalp ve damar hastalıklarının tedavilerine yönelik yüksek kalitede yeni nesil, kontrollü ilaç salınımlı implant ve damar greftlerinin geliştirilmesi
(Beklenen özellikler: Biyouyumlu; sistemik ve lokal toksisitesi olmayan; pıhtı oluşumunu engelleyici; enfeksiyon gelişimini engelleyici; endotelizasyona izin veren; biyobozunur; en az ISO standartlarını karşılayan malzemelerden tasarlanmış yüksek kalitede ilaçlı sentetik damar greftleri)

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Klinikte hastaya uygulanabilecek şekil (üç boyutlu) ve kalitede malzemenin geliştirilmesi ve üretilmesi
* Malzeme yüzeyinin fiziksel (adsorpsiyon vb.) modifikasyonu
* Malzeme yüzeyinin kimyasal olarak (ozon, asit ile oksidasyon, kimyasal adsorpsiyon, alev, vb.) modifikasyonu
* Malzeme yüzeyinin ışınım ile (parıltı deşarjı, iyon implantasyonu, korona deşarjı, fotoaktivasyon, laser, iyon demeti, elektron demeti, elektron demeti litografisi, γ-radyasyon, plasma iyon implantasyonu, vb.) modifikasyonu
* Yüzeyin kemik implant entegrasyonunu artırıcı biyolojik etkenlerin (rekombinant protein, peptit, hücre, vb.) kontrollü salınımı ile modifikasyonu
* Yüzeyin enfeksiyon önleyici biyolojik etkenlerin (antibiyotik, peptit, vb.) kontrollü salınımı ile modifikasyonu
* Yüzeyin pıhtı oluşumunu önleyici biyolojik etkenlerin (aspirin gibi pıhtı oluşumunu önleyici ilaç, peptit, vb.) kontrollü salınımı ile modifikasyonu
* Yüzeyin endotelizasyonu artırıcı biyolojik etkenlerin (VEGF gibi endotelizasyonu artırıcı molekül, peptit, vb.) kontrollü salınımı ile modifikasyonu
* Hücre ortamlarında kemik implant entegrasyonunun in vitro analizlerinin yapılması. Kemikleşmeyi gösteren belirteçlerden kollagen tip I, alkalin fosfataz, kalsiyum’un DNA (PCR, vb.) ve protein (Western blot, ELISA, CFU-F assay ve boyama teknikleri, vb.) seviyesinde nicel olarak tespiti. Kemik ve implant arasındaki entegrasyonun histolojik ve histomorfometrik (X-ray, qCT, vb.) teknikler ile gösterilmesi

1511-SAB-BMLZ-2017-1-Biyomalzeme-Yapay Doku ve Organlar (Bu çağrı kapanmıştır)
Yenilikçi Doku Mühendisliği Ürünlerinin Geliştirilmesi
Doku rejenerasyonunu hedefleyen hücreli ve hücresiz, biyoaktif özellikli, biyobozunur ve biyouyumlu biyomalzemelerin ve doku mühendisliği ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Doku mühendisliği yöntemleriyle yapay dokular geliştirilmesi
* Rejeneratif tıbbi malzemeler (Yanık iyileşmesi için ilaçlı salgı bezleri ve benzeri)
* İleri tedavi yöntemlerinde kullanılmak üzere doku mühendisliği ürünleri
* Hücrelerinden arındırılmış (deselülerizasyon) yüksek oranda biyoaktif ve rejeneratif özellikteki doku ve organ platformları
* Osteokondüktif, osteoindüktif özellikte etkin vaskülarizasyon ve rejenerasyon sağlayan biyomalzemeler
* Kritik boyutlu defektler (>3 cm) için hiyalin kıkırdak oluşumunu teşvik eden biyomalzemeler
* Uygulama bölgesinin gerektirdigi mekanik özellikleri taşıyan biyobozunur tendon ve menisküs biyogreftleri
* Neovaskülarizasyonu ve rejenerasyonu sağlayan kardiyak yama
* Küçük-orta boyutlu rejeneratif ve biyobozunur damar grefti
* Tam kat deri rejenerasyonunu (Neovaskülarizasyon, epitelizasyon, yeniden modelleme) sağlayan biyobozunur biyomalzemeler

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* İşlev kazandırılmış ve/veya aktifleştirilmiş 2 boyutlu ve/veya 3 boyutlu matrikslerin laboratuvar ölçeğinden üretim ölçeğine geçiş çalışmaları (scale up optimization) (Beklenen Çıktı: Lab ölçeği ile aynı özellikleri taşıyan ürünün karakterizasyonu)
* Klinik öncesi performans, standart biyouyumluluk ve biyobozunurluk çalışmaları ve klinik çalışmalar
* GMP koşullarında standardizasyon çalışmaları ve pilot üretimler

Elektronik Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri

1511-SAB-ESAG-2015-2-Elektronik Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri-Mobil Sağlık Uygulamaları (Bu çağrı kapanmıştır)
Hasta/Hastalık Takibi için Mobil Sağlık Uygulamalarının Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Hastalar, hasta aileleri, doktorlar ve sağlık profesyonellerinin hastalık takibi ve yönetimi için kullanabileceği mobil yazılımlar ve uygulamalar
* Kritik durumlarda doktora/hastaneye otomatik bilgi iletecek uygulamalar
* En yaygın görülen hastalıkları hedefleyen uygulamalar
* Hasta tarafından kullanılabilecek "Karar Destek Sistemleri"ne dayanan öngörü modelleri ve yazılımları
* Koruyucu ve katılımcı mobil tıp uygulamaları: Çoklu verileri (fizyolojik, çevresel, beslenme, yaşam biçimi verilerini) harmanlayarak "katılımcı tıp uygulamaları" için yazılımlar ve uygulamalar

1511-SAB-ESAG-2016-2-Elektronik Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri-Evde Bakım Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Evde Bakım Teknolojilerinin Teknolojilerinin ve Cihazlarının Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Biyolojik, fiziksel ve kimyasal sensörler kullanılarak evde kullanılabilir cihazların tasarımı
* Evde kullanım için ventilatör (CPAP, BiPAP, ST, vb.) ve taşınabilir oksijen konsantratörünün geliştirilmesi
(Kolay kullanım, akıllı ventilasyon modlarının geliştirilmesi (hasta solunumuna duyarlı), oksijen ve hava kaçağının minimum olması, kaçak havayı ölçerek kompanse etmesi)
* Hayati sağlık parametrelerinin izlenmesine yönelik cihazlar
(Uyku, epilepsi, kalp ve benzeri parametrelerin kaydedilmesi, kablosuz biçimde aktarılması, telefon, wifi ve benzeri dijital ortamlara aktarılması)

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
Taşınabilir Sensör ve Cihaz Prototipleri
* Taşınabilirliği artırıcı sensör ve cihaz geliştirilmesi
* Kablosuz haberleşme ve güvenli veri aktarımı
* Gerçek zamanlı veri monitörü ve verinin kaydedilmesi
* Uzaktan erişimli acil durum tedavi modülleri geliştirilmesi
Sağlık Yazılım Paketlerinin Prototipleri
* Yaygın platformarda çalışabilen e-sağlık yazılımları

1511-SAB-ESAG-2017-2-Elektronik Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri-Kardiyak Destek Teknolojileri ve Cihazları (Bu çağrı kapanmıştır)
Kardiyak Destek (Assist) Teknolojilerinin ve Cihazlarının Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Kalp pili ve defibrilatör/sinyal düzenleyici cihazları
* Yapay kalp ve kapakçık teknolojileri

Özellikler:
* Biyouyumluluğu artıracak modifikasyon ve ince film kaplamalar
* Koagulasyon etkisi azaltıcı
* Pil ömrünün artırılması/indüktif şarj
* Boyutun küçültülmesi
* MR uyumlu

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
Kalp Pili, Vücut içi Defibrilatör/Sinyal Düzenleyici, Derin Beyin Uyarıcı Prototipleri
* Uzun ömürlü ve küçültülmüş pillerin geliştirilmesi
* Biyouyumluluğu ve korozyon rezistansı artırılmış elektrot tasarımları
* Vücut içi mekanik hareketlere bağlı deformasyon ve bozulmaya dayanıklı kablo insülasyon malzemelerinin geliştirilmesi
* Yüksek verimle çalışan devre tasarımları

Yapay Kalp Prototipi
* Biyouyumluluğu artıracak ve koagulasyon/biyofilm etkisi azaltıcı modifikasyon ve ince film/nanomalzeme kaplamalar

Tıbbi Tanı Cihazları

1511-SAB-TANI-2016-1-Tıbbi Tanı Cihazları-Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama ve Tanı Kitleri (Bu çağrı kapanmıştır)
Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama/Tanı Kitlerinin ve Cihazlarının Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere/ürünlere odaklanacaktır:
* Yerli olarak geliştirilmiş genomik, proteomik ve metabolomik tabanlı markörlerin kullanılmasıyla tasarlanacak kitler ve cihazlar
* Minimal invaziv yöntemlerle çalışabilirlik
* Konvansiyonel testlere göre özgünlük, duyarlılık ve doğruluk oranın yüksekliği
* Gebeliğin erken dönemlerinde kullanılabilirlik
* Aynı anda çoklu parametre çalışabilme, daha hızlı ve maliyet etkin cihazlar
* Gerekli referans malzemelerin ve kontrol materyallerinin üretilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Saptanması hedeflenen parametrelere yönelik örneklerin toplanması ve analiz edilmesi (Çıktı: Örnek; havuzunun oluşturulması, hedef markörlerin belirlenmesi)
* Markörlere (girdiler/çıktılar, risk analizi, vb.) yönelik kit/cihaz/yazılım tasarımlarının yapılması (Çıktı: Reçeteler, hammaddeler, formülasyon, şemalar, vb.)
* Optimizasyon çalışmaları (Çıktı: Yazılım, kit ve cihaz prototipleri)
* Ürün validasyonu (gerçek klinik örneklerle test ve mevcut yöntemlerle karşılaştırılması)
* Gerekli referans malzemelerin ve kontrol materyallerinin geliştirilmesi

1511-SAB-TANI-2017-2-Tıbbi Tanı Cihazları-Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Biyokimyasal Tanı Kitleri (Bu çağrı kapanmıştır)
Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Biyokimyasal Tanı Kitleri Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Klinik biyokimya, hormon, metabolizma kitleri ve cihazları: Fotometrik, HPLC, GC-MS, LC-MS/MS, TOF MS, vb. yöntemlerle kit ve/veya cihaz geliştirilmesi; lantanit şelatlar, özel izotopik kimyasallar gibi sinyali artırarak duyarlılığı geliştiren özellikli kimyasalların kullanımı; “Bead” tabanlı malzeme kullanan kit ve cihazların geliştirilmesi; kitlerin yaptığı ölçüm sonuçlarının ölçüm belirsizliği uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olmalıdır; cihazların yaptığı ölçümlerde tekrarlanabilirlik değerleri uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olmalı; kitler uluslararası standartlar (IVD, CE) alabilecek nitelikte olmalıdır.

* Mikrobiyoloji, seroloji kitleri ve cihazları: İmmünoassay tabanlı kit ve cihazlar; DNA ve aptamer teknolojilerini kullanan mikrobiyoloji kitleri; yeni teknolojiler (mikrokanal vb.) ile hızlı ölçüm yapan cihazlar; kitlerin ölçüm belirsizliği uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olmalı; cihazların yaptığı ölçümlerde tekrarlanabilirlik değerleri uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olmalı; kitler uluslararası standartlar (IVD, CE) alabilecek nitelikte olmalıdır.
* Hematoloji kitleri ve cihazları: Kan sayım cihazları için; volumetrik empedans ve akış sitometrik yöntemleri birlikte içeren teknolojiler; ölçüm belirsizliği uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde üretilen kitler; tekrarlanabilirliği uluslararası kabul görmüş (IVD, CE) sınırlar içerisinde olan kitler ve cihazlar; seri bir şekilde çalışan kan sayım aletleri, hücrelerin fotoğraflarını çeken, imaj analizi yapan sistemler için boyama robotları
Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
Klinik biyokimya, hormon, metabolizma, mikrobiyoloji, seroloji kitleri ve cihazları
* Klinik biyokimya, hormon, metabolizma, mikrobiyoloji, seroloji kitleri, tanı kitleri ve cihazları alanında ürüne yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
* Kitlerde kullanılmak üzere kimyasal, peptit, antikor, izotop veya ara maddelerin geliştirilmesi; spesifik antikorların geliştirilmesi ve küçük ölçekli üretilmesi
* Geliştirilen kitler için gerekli olan referans malzemelerin ve kontrol materyallerinin geliştirilmesi
* Geliştirilen kimyasal ve ara maddeler kullanılarak prototip kitlerin ve cihazların geliştirilmesi

Hematoloji kitleri ve cihazları
* Hematoloji kitleri ve cihazları alanında ürüne yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları
* Kitlerde kullanılmak üzere rekombinant antijen ve antikor üretimi
* Geliştirilen kitler için gerekli olan referans malzemelerin ve kontrol materyallerinin geliştirilmesi
* Geliştirilen ara maddeler kullanılarak prototip kitlerin, cihazların ve görüntülemeye özel yazılımların geliştirilmesi
* Görüntü prosesi, saklama, imaj analizleri, kan sayımı ve formül yapmaya yönelik yazılımların hazırlanması