Otomotiv

-A +A

Malzeme Teknolojileri
Araç/Komponent Üretim Teknolojileri
Gömülü Sistemler
Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri
İçten Yanmalı Motor Teknolojileri
Üretim Sistemleri

Malzeme Teknolojileri

1511-OTO-MALZ-2015-2-Malzeme Teknolojileri-Kauçuk Üretim Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Kauçuk Üretim Teknolojileri
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:
* Fonksiyonel ve yenilikçi özelliklere sahip termoset ve termoplastik esaslı yüksek performanslı kauçukların geliştirilmesi
* Güçlü, hafif kauçuk teknolojileri
* Kauçuktan parça üretimine yönelik teknolojiler

1511-OTO-MALZ-2016-1-Malzeme Teknolojileri-Metal Alaşımların Üretim Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Metal Alaşımların Üretim Teknolojileri
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:
* Alüminyum, Magnezyum, Titanyum Alaşımları
* Otomotiv şase, panel ve yapısal elemanlar ile motor ve aktarma organlarının alüminyum ve magnezyum gibi hafif metal ve alaşımlarından üretilmesi
* Otomobil imalatına yönelik yerli malzeme döküm teknolojilerinin geliştirilmesi: Metal alaşımlar için yerli dövme, döküm ve ekstrüzyon teknolojileri ile komponent üretimi
* Isothermal/Non-Isothermal Forming, Roll-Forming, Warm Forming (Ilık Şekillendirme), Tailor Blank, Dövme, vb. yöntemlerle seçilecek otomotiv parçalarının üretilmesi

Otomotiv Sektörüne Yönelik Aluminyum ve Magnezyum Alaşımları ile Araç/Komponent Tasarımına Dair Teknik Özellikler:
* Analitik/sonlu elemanlar modeller oluşturulması
* İmal usullerine uygun
* Hafif/mukavim yapı
* Tasarım neticesinde beklenen asgari güvenlik ve emniyet şartlarının sağlanması

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Otomotiv sektörüne yönelik aluminyum ve magnezyum alaşımlarının araç tasarımında kullanımına yönelik yapısal analiz ve parametrik tasarım yöntemleri, analiz ve optimizasyon yaklaşımlarının geliştirilmesi (Beklenen Çıktı: Analiz Raporu)
* Araç güvenliğine yönelik komponentlerin tasarımı ve sanal simülasyonu (Beklenen Çıktı: Analiz Raporu)
* Sanal modelleme ve gerçek imalat arasındaki olabilecek farklı sonuçları değerlendirerek sanal yöntemlerin geliştirilmesi (Beklenen Çıktı: Yazılım Geliştirme)
* Sanal çarpışmaların yapılması ve gerçek çarpışma testleriyle karşılaştırılması (Beklenen Çıktı: Yazılım Geliştirme)
* Deneysel doğrulamaların yapılması (Beklenen Çıktı: Analiz Raporu)

1511-OTO-MALZ-2016-2-Malzeme Teknolojileri-Polimer Kompozit Üretim Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)

Polimer Kompozit Malzemelere Yönelik Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:
* Elyaf matriks arayüzey uyumlaştırıcıların pilot ölçekte üretimi: Polimer kompozit hazırlanmasında kullanılacak yeni nesil yerli elyafların geliştirilmesi veya elyaf modifikasyonu
* Polimer kompozitler ve üretim yöntemleri
* Yüksek performanslı elyaf takviyeli polimerik kompozitlerin ve ilgili üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
* Yenilikçi özelliklere sahip termoset/termoplastik esaslı polimer mikro/nano kompozitlerin geliştirilmesi
* Polimer kompozit parça proses ve üretiminin pilot ölçekte gerçekleştirilmesi
* Hazırlanan kompozit parçanın farklı birleştirme yöntemlerinin belirlenmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
Elyaf ve elyaf matriks arayüz uyumlaştırıcılar (sizing)
* Elyaf matriks arayüzey uyumlaştırıcıların pilot ölçekte üretimi (Beklenen Çıktı: Proses akım şeması; ayrıntılı ürün ağacı; performans verileri; gelişme ve sonuç raporları)
* Polimer kompozit hazırlanmasında kullanılacak yeni nesil elyafların geliştirilmesi veya elyaf modifikasyonu (Beklenen Çıktı: Yeni nesil elyaflar; modifiye elyaflar; elyaf sentez ve üretim yöntemleri)

Fonksiyonel ve yenilikçi özelliklere sahip polimer matriksler
* Pilot ölçekte polimer matriks üretiminin yapılması ve ürün özelliklerinin belirlenmesi (Beklenen Çıktı: Ayrıntılı ürün ağacı; proses akım şeması; pilot ölçekte üretilmiş polimer matriksler; karakterizayon verileri)
* Endüstriyel ölçekte polimer matriks üretiminin gerçekleştirilmesi (Beklenen Çıktı: Endüstriyel ölçekte üretilmiş ilgili ulusal/uluslararası standartlara uygun polimer matriksler; ayrıntılı ürün ağacı; proses akım şeması)

Polimer kompozitler ve üretim yöntemleri
*  Yüksek performanslı elyaf takviyeli polimerik kompozitlerin ve ilgili üretim teknolojilerinin geliştirilmesi (Beklenen Çıktı: Elyaf takviyeli polimerik kompozitler; kompozit üretim yöntemleri; karakterizasyon ve perfromans verileri; ayrıntılı ürün ağacı; Proses akım şeması)
* Yenilikçi özelliklere sahip termoset/termoplastik esaslı polimer mikro/nano kompozitlerin geliştirilmesi ve üretilmesi (Beklenen Çıktı: Mikro/nano polimerik kompozitler; kompozit üretim yöntemleri; karakterizasyon ve perfromans verileri; ayrıntılı ürün ağacı; proses akım şeması)

1511-OTO-MALZ-2017-1-Malzeme Teknolojileri-Hibrit/Sandviç Kompozit Üretim Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Hibrit/Sandviç Kompozit Malzemelerin Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:
* Hibrit kompozit malzemelerin tasarlanması ve üretilmesi
* Sandviç kompozit malzemenin tasarlanması ve üretilmesi
* Hibrit ve sandviç yapı üretim yöntemlerinin geliştirilmesi
* Hibrit sistemde kullanılacak bileşenlerin ve birbiriyle uyumluluğu
* Belirlenen bileşenlerin proses edilebilirliği
* Hazırlanan hibrit malzemenin farklı birleştirme yöntemlerinin belirlenmesi (perçinleme, kaynak, yapıştırma vb.)
* Geliştirilen hibrit malzemenin yüzey işlem özellikleri (boyama, kaplama vb.)
* Çevresel ve mekanik performans (yaşlanma,yorulma, ayrılma vb.) verileri

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Hibrit kompozit malzemelerin tasarlanması ve prototip olarak üretilmesi
(Beklenen Çıktı: Hibrit kompozit malzemeler ve bağlantı yöntemleri; yüzey işleme (boyama,
kaplama) test verileri; çevresel ve mekanik test (yaşlanma,yorulma, ayrılma vb.) verileri; sanal test verileri)
* Sandviç kompozit malzemenin tasarlanması ve prototip olarak üretilmesi
(Beklenen Çıktı: Sandviç kompozit malzemeler ve bağlantı yöntemleri; Yüzey işleme (boyama,
kaplama) test verileri; çevresel ve mekanik test (yaşlanma, yorulma, ayrılma vb.) verileri; sanal test verileri)
* Hibrit ve sandviç yapı üretim yöntemlerinin geliştirilmesi
(Beklenen Çıktı: Hibrit ve sandviç yapılar; hibrit/sandviç yapı üretim altyapısı; üretim bilgi paketi; saha test verileri)

1511-OTO-MALZ-2017-2-Malzeme Teknolojileri-Termoset/Termoplastik Prepreg/Preform Üretim Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Otomotiv Sektörüne Yönelik Termoset/Termoplastik Prepreg/Preform Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:
* Termoset ve termoplastik esaslı prepreg ve preformların pilot ölçekte üretimi
* Düşük/yüksek kullanım sıcaklıklarında standartlara uygun termoset ve termoplastik esaslı prepregler
* Hotmelt ve buna benzer sistemlerle üretilen ve preform uygulamalarında kullanabilecek termoset prepregler
* Enjeksiyon, ekstrüzyon vb. gibi yöntemlerle elde edilen termoplastik prepreg ve/veya preformlar
Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Termoset esaslı prepreg ve preformların geliştirilmesi, pilot ve endüstriyel ölçekte üretimi (Beklenen Çıktı: Düşük/yüksek kullanım sıcaklıklarında standartlara uygun termoset prepreg)

Araç/Komponent Üretim Teknolojileri

1511-OTO-AKUT-2015-2-Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Yerli ve Özgün Üretim  Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Yerli ve Özgün Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Ülkemizde üretilmeyen ve uluslararası rekabet gücü sağlayabilecek komponentlerin yerli hammaddeler kullanılarak, yenilikçi tasarımlarla geliştirilmesi ve prototip olarak üretilmesi
* Parça/komple araç üretiminde boyutları düşürme (down-sizing) odaklı teknolojiler
* Mekanik, otomatik kontrol şanzıman sistemlerinin geliştirilmesi
* Kontrol/kalibrasyon yazılımları
* Çift debriyaj (double clutch) 10 vitesli şanzımanların geliştirilmesi
* Hidrostatik/hidrodinamik transmisyon teknolojileri
* Yenilikçi şaft bağlantılarının geliştirilmesi
* Manevra kabiliyetini artırmaya yönelik sistemlerin tasarımı ve pilot uygulamaları

 

1511-OTO-AKUT-2016-1-Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Simülasyon Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Simülasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Sayısal prototip geliştirme, sanal gerçeklik ve sanal testler
* Hızlı, ucuz, yenilikçi, güvenilir gerçek prototipler ile sanal prototiplerin pekiştirilmesi
* Özel tasarım ihtiyaçlarına cevap verecek yazılım ve simülasyon sistemlerinin geliştirilmesi (örneğin; otomotivde kullanılan camların geometrisinden kaynaklanan optik ve reflektif distorsiyon tespitine yönelik simülasyon programı geliştirilmesi)
* Hızlı prototip parça üretimi yapabilecek FDM ve SLS cihazların prototiplerinin geliştirilmesi
* Yazılım/donanım kalibrasyon ve test yöntemlerinin (hardware-in-the loop) geliştirilmesi ve pilot olarak uygulanması

1511-OTO-AKUT-2016-2-Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Konsept Araç Tasarımları (Bu çağrı kapanmıştır)
Konsept Araçların Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Şehir içi yük ve insan taşımakta kullanılabilecek yüksek menzile sahip, kısa sürede şarj olabilen, maliyet etkin hafif ticari prototip araçların geliştirilmesi
* Şehir içi ulaşıma uygun küçük konsept araçlar
* Bina içi/kampus içi araç teknolojileri
* Özel amaçlı araç tasarımları (Yaşlı ve engellilere yönelik vb.)

1511-OTO-AKUT-2017-1-Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Hafif ve Dayanıklı Araç/Komponentler (Bu çağrı kapanmıştır)
Hafif ve Dayanıklı Araç/Komponent Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* İleri malzeme, ileri üretim ve tasarım optimizasyonu
* Ağırlık, maliyet, konfor gibi performans unsurları açısından iyileştirilmiş araç bileşenleri ve sistemleri (örneğin; maliyet artışı olmaksızın %20 ağırlık azalması sağlanması, kullanıcı algısının ve ergonomik niteliklerin yenilikçi ve belirgin derecede iyileştirilmesine yönelik teknolojik çözümler geliştirilmesi vb.)
* Yapısal dayanım ve çarpışma direncinin iyileştirilmesi

Gömülü Sistemler

1511-OTO-GOMS-2015-2-Gömülü Sistemler-Elektronik Kontrol Üniteleri (Bu çağrı kapanmıştır)
Elektronik Kontrol Ünitelerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Konvansiyonel, hibrit veya elektrikli araçlarda yakıt/güç yönetimi ve aktarımını, araç içi konfor özelliklerini veya Sürücü-Araç etkileşimlerini düzenleyen elektronik kontrol ünitelerinin donanım ve/veya yazılımlarının geliştirilmesi
* İçten Yanmalı Motor Kontrol Ünitesi: Motor yönetimini sağlayan sensör verilerinin işlenmesi ve motor alt sistemlerinin araç teknik tasarım kriterlerine (enerji verimliliği, performans, maliyet vb.) ve ilgili otomotiv regülasyon ve standartlarına (emisyon, güvenlik, emniyet, dayanaklılık vb.) uygun bir şekilde yönetilmesini sağlayan elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar; emisyon standartlarını sağlamak veya enerji verimliliğini arttırmak için kullanılan emisyon indirgeme ve ısıl geri kazanım sistemlerini yöneten elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar
* Güç Aktarma Organları Kontrol Ünitesi: Otomatik (AT, AMT, CVT, EVT vb.) güç aktarma organlarını, araç teknik tasarım kriterlerini (sürüş konforu, enerji verimliliği, performans, maliyet vb.) ve ilgili otomotiv regülasyon ve standartlarını (güvenlik, emniyet, dayanaklılık vb.) sağlayarak yöneten elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar
* Merkezi Araç Kontrol Ünitesi: Bir aracın üstyapısına ait elektronik alt sistemlerin (gövde elektroniği) yönetim ve denetimini sağlayan ve sürücü konforuna yönelik özellikleri destekleyen elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar
* Araç Bilgilendirme ve Eğlence (Infotainment) Sistemi Kontrol Ünitesi: Sürücü ile araç sistemlerinin görsel veya işitsel etkileşimlerini sağlayan gösterge paneli ve benzeri sistemlerin yönetiminden sorumlu elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar
* Motor Sürücüler, DC-DC çeviriciler, süperkapasitörlü çift yönlü DC-DC çevirici için gömülü sistemler
* Gömülü yazılım ve/veya donanımın kalite kriterlerine uygunluğu sağlamak için komponent veya sistem seviyesinde doğrulama uygulamaları

İçten Yanmalı Motor Kontrol Ünitesine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* İçten yanmalı motorlarda (İYM), motor yönetimini sağlayan sensör verilerinin işlenmesi ve motor alt sistemlerinin araç teknik tasarım kriterlerine (enerji verimliliği, performans, maliyet vb.) ve ilgili otomotiv regülasyon ve standartlarına (emisyon, güvenlik, emniyet, dayanaklılık vb.) uygun bir şekilde yönetilmesini sağlayan elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar
Donanım tasarımları için modern bir İYM kontrol ünitesinin teknik özellikleri referans alınabilir: 32-bit (>100 MHz) mikrokontrolcü;  >4 MB flash bellek; >200 KB RAM; farklı elektriksel karakteristiklere sahip giriş/çıkış (I/O) sinyalleri için destek (50-200 I/O); 10-12 bit analog sensör girişleri; dijital, endüktif, hall-effect sensör girişleri; yüksek güç kapasiteli çıkışlar (enjektörler, bujiler, elektrikli ısıtıcılar vb); H-bridge sürücüler (valf motorları vb.); özel motor sensörleri için destek (hava debisi sensörü, oksijen sensörü, vuruntu sensörü vb.); otomotiv standartlarını (OSEK vb.) karşılayan gerçek zamanlı işletim sistemi; 2 veya daha fazla CAN transceiver; LIN, SENT veya Flexray gibi araç içi iletişim protokolleri için opsiyonel destek; standart diagnostik protokolleri için destek (ISO 15765 vb); CAN Calibration Protocol (CCP) desteği; izinsiz ECU programlamaya karşı koruma; -40 °C ve 125 °C arası ortam sıcaklığında çalışabilme;  düşük enerji tüketimi; > 10.000 saat çalışma ömrü; titreşim dayanımı; EMI/EMC standartlarına uygunluk
* İçten yanmalı motorlarda emisyon standartlarını sağlamak veya enerji verimliliğini arttırmak için kullanılan emisyon indirgeme ve ısıl geri kazanım sistemlerini yöneten elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar
Güç Aktarma Organları Kontrol Ünitesine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* Konvansiyonel veya hibrit-elektrikli araçlarda kullanılan otomatik (AT, AMT, CVT, EVT vb.) güç aktarma organlarını, araç teknik tasarım kriterlerini (sürüş konforu, enerji verimliliği, performans, maliyet vb.) ve ilgili otomotiv regülasyon ve standartlarını (güvenlik, emniyet, dayanaklılık vb.) sağlayarak yöneten elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar
Not: Donanım tasarımları için yukarıda belirtilen İYM kontrol ünitesi teknik özellikleri; sensör ve eyleyici tipleri/sayısı, işlemci kapasitesi gibi uygulamaya özel kriterlere göre güncellendikten sonra, referans olarak kullanılabilir.

Merkezi Araç Kontrol Ünitesine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* Bir aracın üstyapısına ait elektronik alt sistemlerin (gövde elektroniği) yönetim ve denetimini sağlayan ve  sürücü konforuna yönelik özellikleri destekleyen elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar
Not: Donanım tasarımları için yukarıda belirtilen İYM kontrol ünitesi teknik özellikleri; sensör ve eyleyici tipleri/sayısı, işlemci kapasitesi gibi uygulamaya özel kriterlere göre güncellendikten sonra, referans olarak kullanılabilir.

Araç Bilgilendirme ve Eğlence (“Infotainment”) Sistemi Kontrol Ünitesine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
Sürücü ile araç sistemlerinin görsel veya işitsel etkileşimlerini sağlayan gösterge paneli ve benzeri sistemlerin yönetiminden sorumlu elektronik kontrol üniteleri ve/veya gömülü yazılımlar
* Aracın CAN hattı üzerinde yayınlanan standart sensör verileri, hata kodları vb. bilgilerin okunması ve gösterge paneli üzerinden algılanan sürücü komutlarının araç içi kontrol ağında yayınlanması
* Topografik harita bilgisi, aracın küresel konumu ve rotası gibi bilgilerin gösterge panelinde yayınlanması
* Araç içindeki çeşitli görsel ve işitsel medya araçlarına ait bilgilerin (işitsel eğlence sistemleri, kamera benzeri görsel uyarı sistemleri vb.) sürücü etkileşim paneline gönderilmesi
* Bluetooth vb. haberleşme protokolleri ile araç içinde bulunan dış kaynaklı elektronik cihazlarla veri alışverişi sağlama
* Farklı kaynaklardan sürücüye sağlanan bilgi ve uyarıları (ekonomik sürüş değerlendirme sistemi, çarpma uyarı sistemi vb.) sürücü etkileşim paneline yayınlama
Not: Donanım tasarımları için yukarıda belirtilen İYM kontrol ünitesi teknik özellikleri; sensör ve eyleyici tipleri/sayısı, işlemci kapasitesi gibi uygulamaya özel kriterlere göre güncellendikten sonra, referans olarak kullanılabilir.

Süperkapasitörlü Çift Yönlü DC-DC Çevirici için Gömülü Sistemlere Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
İlgili EMI/EMC standartlarına uygunluk; süperkapasitör grubunun gerilim ve akım değerinin ölçülmesi; hücreler arası pasif veya aktif dengeleme; Süperkapasitör SOH durumunun gözlemlenmesi ve yönetilmesi; haberleşme protokolü: CAN

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Kontrol yönteminin tasarımı, benzetim ortamında test edilmesi ve geliştirilmesi
(Beklenen Çıktı: Tamamlanmış benzetim sonuçları)
* Prototipin üretilmesi ve en az 100 adet seri bağlı hücreli batarya grubu ile yük test düzeneğinde denenmesi
(Beklenen Çıktı: Nihai ürün özelliklerini sağlamaya uygun prototip kontrol devresi)
* Prototip iyileştime çalışmaları: Uyumluluk testlerinin tamamlanması
(Beklenen Çıktı: Son Prototip; tasarım doğrulama sonuç raporu)

1511-OTO-GOMS-2016-1-Gömülü Sistemler-V2X Ürün ve Teknolojileri (Bu çağrı kapanmıştır)
V2X Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Diğer araçlara (V2V) veya dışağlara (V2I) kablosuz bağlanabilen; IEEE802.11p protokolü ile uyumlu ve/veya 4G, LTE, VLC gibi alternatif teknolojilerini veri güvenliğini sağlayarak kullanabilen araç haberleşme sistemlerinin maliyet etkin şekilde geliştirilmesi
* Trafik Emniyeti Uygulamalarına Yönelik V2X Ürün ve teknolojiler: Kaza uyarısı, yavaş araç uyarısı, yol durumu uyarısı, kavşak çarpışma uyarısı vb.
* Trafik Verimliliği Uygulamalarına Yönelik V2X Ürün ve Teknolojileri: Trafik ışıklarında durmadan geçmek için hız önerisi, gelişmiş rota yönlendirme vb.
* Katma Değerli Servis (Value-Added Services) Uygulamalarına Yönelik V2X Ürün ve Teknolojileri: Konumlandırma temelli servisler, eğlence ve bilgi aktarımı servisleri vb.
* V2X Benzetim (Simulator) Yazılımları: Araç trafik yoğunluğu ve V2X haberleşme trafiğinin benzetimi yapılabilecek yazılımlar
* Tüm ürünler için: ETSI TR 102 638 dokümanında verilen standartlara ve otomotiv endüstrisi standartlarına uygun olmaları

V2X Ürün ve Teknolojilerine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* ETSI TR 102 638 dokümanında verilen standartlara uygun
1) En düşük packet değişim frekansı=10Hz, gecikme <100ms
2) En düşük packet değişim frekansı=2Hz, gecikme <100ms
3) En düşük packet değişim frekansı=1Hz
4) Doğru araç konumlandırması yapabilmeli, en düşük packet değişim frekansı=10Hz, gecikme <100ms
* Otomotiv endüstrisi standartlarına uygun

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Uygulamanın ve gereksinimlerinin ETSI standardına uygun şekilde belirlenmesi (Beklenen Çıktı: Gereksinim dokümanı)
* Tasarım yapılması ve prototip gerçeklenmesi, yazılım benzetim ve laboratuvar ortamında  test edilmesi (Beklenen Çıktı: Tasarım dokümanı; Sistem prototipi)
* Saha, performans, yük ve stres testlerinin yapılması (Beklenen Çıktı: Saha test dokümanları)

1511-OTO-GOMS-2016-2-Gömülü Sistemler-V2X Haberleşme Katmanları (Bu çağrı kapanmıştır)
V2X Haberleşme Katmanlarına Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Haberleşme katmanlarında [Fiziksel (Physical), Bağ (Link), Ağ (Network), Taşıma (Transport) vb.] oluşan problemlere yönelik çözümler

V2X Haberleşme Katmanlarına Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* Ağda oluşan tıkanıklığı (congestion) çözme özelliği
* Düşük gecikmeli, kayıpsız ve/veya yüksek hızlı paket yönlendirme (routing) özelliği
* Yüksek hassasiyetli, düşük gecikmeli ve yüksek hızlı araç ve nesne konumlandırma özelliği
* Kritik, ölçeklenebilir V2X özellikleri
* Özgün şekilde optimize edilmiş haberleşme protokolleri, RF antenler ve algoritmalar

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Standartlar çerçevesinde belirlenen protokollerden kaynaklanan problemlerin çözümü için optimizasyonun yapılması (Beklenen Çıktı: Özgün şekilde optimize edilmiş haberleşme protokolleri)
* RF antenlerden kaynaklanan problemlerin çözümü için optimizasyonun yapılması (Beklenen Çıktı: Özgün şekilde optimize edilmiş RF antenler ve algoritmalar)

1511-OTO-GOMS-2017-1-Gömülü Sistemler-Algılama ve İşleme Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)
 İleri Sürüş Destek Sistemleri için Algılama ve İşleme Sistemlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* İleri Sürüş Destek Sistemlerinin (ADAS: Advanced Driver Asistance Systems) geliştirilmesinde gerekli olan donanım ve yazılım altyapısının ve bu altyapı üzerinde çalışan uygulamaların geliştirilmesi
* Şerit ihlali uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, yaya uyarı sistemi, mesafe koruma uyarı sistemi, sürücü dalgınlık uyarı sistemi, trafik işareti, sinyalizasyon ve yol koşulları uyarı sistemi, gece sürüş destek sistemi, elektronik stabilite sistemi, yanal kayma kontrolü, devrilme engelleme sistemi, adaptif sürüş kontrol sistemi (takip mesafesi koruma yeteneği ile), çarpışma erken uyarı ve hazırlık sistemi, acil fren sistemi, otomatik park etme sistemi, 360 derece ortam algılamaya dayalı haritalama, konumlama ve yol planlama sistemi, konum girdilerini algılanması
* ADAS uygulamaları için gerekli algılamaları yapabilen ve algılayıcılardan gelen ham datayı işleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştüren, değişik algılama birimlerinden gelen bilgileri analiz edip tutarlı sonuç çıkarma algoritmalarını destekleyen sistemlerin geliştirilmesi

İleri Sürüş Destek Sistemleri için Algılama ve İşleme Sistemlerine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* İleri Sürüş Destek Sistemlerinin (ADAS: Advanced Driver Asistance Systems) geliştirilmesinde gerekli olan  donanım ve yazılım altyapısının  ve bu altyapı üzerinde çalışan uygulamaların geliştirilmesi
* Donanım ve yazılım altyapısı ile, ADAS uygulamaları için uygun  elektronik  kontrol ünitesi (EKÜ) geliştirilmesi ve bu ünitenin üzerinde koşacak “gerçek zamanlı” işletim sistemi seçimi, uyarlanması ve çevre birim (peripheral) sürücülerinin (driver, BSP) geliştirilmesi
* Ayrıca, ADAS uygulamaları için gerekli algılamaları yapabilen ve algılayıcılardan gelen ham datayı işleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştüren değişik algılama birimlerinden gelen bilgileri analiz edip tutarlı sonuç çıkarma algoritmalarını destekleyen sistemlerin geliştirilmesi
* Oluşturulan genel amaçlı altyapıyı kullanan, verilmiş örneklere veya benzeri uygulamalara yönelik, aşağıdaki teknik özelliklere sahip ileri sürüş destek ürünlerinin geliştirilmesi:
1) Otomotiv gerekliliklerine uygun mikrodenetleyici ve çevre birimlere (CAN, LIN, DIO, AIO, vb) sahip
2) Fonksiyonel emniyetle ilgili ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsayan ISO 26262 “Functional Safety”, yeni otomotiv uygulama standartlarına uygun
3) Bileşen bazlı yazılım tasarım modelini temel alan AUTOSAR standartlarına uygun
4) ISO 11898 normuna uygun 125kbps ve üzeri hızları destekleyen CAN bus arayüze sahip
5) ISO 15765 UDS (Unified Diagnostics System) diagnozi protokolü ve/veya CCP (CAN Calibration Protocol) kalibrasyon protokolü kullanan
6) RoHS şartlarını sağlayan
7) -40/+85 °C aralığında çalışabilen
8) EMI ve EMC standartlarını sağlayan

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Otomotivde kullanılabilecek uygun sensörlerin seçilmesi ve bu sensörlerden gelen ham verinin işlenerek İSDS (İleri Sürüş Destek Sistemleri) tarafından kullanılabilecek biçime getirilmesi (Beklenen Çıktı: Sürücü destek sistemleri verilerini sağlayan prototip sensör modülleri)
* Otomotivde kullanılmak üzere maliyet-etkin olarak Elektronik Kontrol Ünitesi (EKÜ) geliştirilmesi
(Beklenen Çıktı: Uygulama geliştirmeye hazır prototip Elektronik Kontrol Ünitesi (işletim sistemi ve sürücüler dahil)
* Sürücüyü uyaran İSDS yazılımlarının geliştirilmesi ve test edilmesi (doğrulama ve geçerleme süreçlerine tabi tutulması)
(Beklenen Çıktı: ADAS uygulamalarından bir veya birkaçını sağlayan ISDS sistemleri)

1511-OTO-GOMS-2017-2-Gömülü Sistemler-İnsan-Makina Etkileşim Bileşenleri (Bu çağrı kapanmıştır)
İleri Sürüş Destek Sistemleri için İnsan-Makina Etkileşim Bileşenlerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Kullanıcı taleplerini/girdilerini algılayan ve geri bildirim sağlayan İnsan-Makina etkileşim bileşenleri
* Kullanıcının hareket/ses vb. girdilerini algılama sistemleri
* Görsel/İşitsel/Haptik geri besleme sistemleri
* Head up Display (HUD) sistemleri
* Araç kullanımında algısal yükü artırmayacak ve dikkat dağınıklığına yol açmayacak Kullanıcı-Makina etkileşim sistemlerinin geliştirilmesi

İleri sürüş Destek Sistemleri için İnsan-Makina Etkileşim Bileşenlerine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* Araç kullanımında algısal yükü artırmayacak ve dikkat dağınıklığına yol açmayacak Kullanıcı-Makina etkileşim sistemlerinin geliştirilmesi
* Otomotiv gerekliliklerine uygun mikrodenetleyici ve çevre birimlere (CAN, LIN, DIO, AIO, vb.) sahip
* Bileşen bazlı yazılım tasarım modelini temel alan
* AUTOSAR standartlarına uygun
* ISO 11898 normuna uygun 125 Kbps ve üzeri hızları destekleyen CAN bus arayüze sahip
* Ses ve görüntü uygulamaları için Ethernet, MOST vb.haberleşme arayüzüne sahip
* ISO 15765 UDS (Unified Diagnostics System) diagnozi protokolü ve/veya CCP (CAN Calibration Protocol) kalibrasyon protokolünü kullanan
* RoHS şartlarını sağlayan
* -40 / +85 oC aralığında çalışabilen
* EMI ve EMC standartlarını sağlayan

Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* İnsan-Makina etkileşimi için arayüzlerin tanımlanması, bunlar üzerinden kullanım senaryolarının oluşturulması ve simülasyon/mockup ile kavram ispatı yapılması (proof-of concept)
(Beklenen Çıktı: İleri Sürüş Destek Sistemlerinde Sistemlerinde kavramsal olarak doğrulanmış İnsan-Makina arayüzü isterleri)
* İleri Sürüş Destek Sistemleri ile insan etkileşimini gerçekleştiren prototip donanım ve yazılımın geliştirilmesi
(Beklenen Çıktı: Prototip İnsan-Makina Etkileşim Sistemi)
* Farklı senaryolar için doğrulamaların ve testlerin gerçekleştirilmesi, algısal yükün ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sertifikasyon öncesi bu belgelendirme için gerekli olan çalışmaların tamamlanması
(Beklenen Çıktı: Endüstriyel uygulamalara hazır prototip, İSDS Arayüz Sistemi)

Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri

1511-OTO-HEAT-2015-2-Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri- Elektrik Motoru ve Sürücüsü (Bu çağrı kapanmıştır)
Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araç Tahrik Sistemleri için Elektrik Motor/Jeneratör ve Sürücü Sistemlerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Yeni nesil elektrik motor/jeneratör ve sürücü sistemleri
* Yüksek verimlilik, ağırlık ve hacimde azalma, buna karşın güç yoğunluğunda (kW/kg, kW/l) artış gibi performansı artırılmış elektrik motorları
* Güç elektroniği ve ısıl yönetim sistemlerini içeren entegre çözümler
* Üretim ve paketleme süreçlerinin optimizasyonu
* Elektrik ve sürücü sistemleri için hata tanı koyma (diagnostik) çalışmaları
* Farklı kullanım koşullarında (motor/jeneratör) enerji verimliliğini artırma çalışmaları
* Yenilikçi (mıknatıssız ya da nadir element kullanımı minimize edilmiş mıknatıslı) motor ve sürücü teknolojileri
* ISO26262 fonksiyonel güvenlik şartlarını sağlayan eviriciler (inverter)

1511-OTO-HEAT-2016-2-Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri-Batarya ve Enerji Yönetim Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)
Batarya ve Enerji Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:
* Batarya Yönetim Sistemleri (BYS)'nin performansının artırılması: Pasif veya aktif dengeleme özelliği, dağıtık sıcaklık ölçümü, gerilim ölçüm doğruluğu (tercihen %0,5), parametre ölçüm sıklığı (tercihen <100 ms), haberleşme protokolü: CAN, malzeme sıcaklık sınıfı (tercihen -40/+125 °C)
* Batarya Yönetim Sistemleri (BYS)'nin SOH/SOC (State of Health/State of Charge) durumlarına  iç direnç, kapasite (yük sayımı), gerilim, öz deşarj, şarj/deşarj çevrimi sayımı özellikleri dikkate alınarak karar verebilme özelliği
* Şarj Sistemleri'nin performansının artırılması: Tek faz veya 3 faz kaynaktan ilgili standartta belirtilen THD ve harmonik limitlerin altındaki akım seviyesinde çalışması, şebeke güç kalitesi yönetmeliğine uyması, ilgili standartlarda belirtilen haberleşme protokolünde istasyonla iletişim kurması, BYS’den gelen verileri dikkate alarak şarj sürecini yönetmesi (Araç içi haberleşme protokolü: CAN)
* Enerji Yönetim Sistemi'nin performansının artırılması: Birden çok enerji kaynağı olması durumunda enerji dağılımını optimum seviyede yönetebilmesi, hızlanma ve normal sürüş sürecinde tasarruf modu devrede olduğunda enerjinin verimli tüketilmesini sürücüyü yönlendirerek veya doğrudan aracı kontrol ederek sağlaması
* Ürün prototiplerinin geliştirilmesi ve en az 100 adet seri bağlı hücreli batarya grubu ile yük doğrulaması; kontrol devresi prototiplerinin ve uyumluluk doğrulanmasının tamamlanması

Batarya Yönetim Sistemlerine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* Pasif veya aktif dengeleme özelliği; dağıtık sıcaklık ölçümü; gerilim ölçüm doğruluğu: %0,5; parametre ölçüm sıklığı: <100 ms; haberleşme protokolü: CAN; malzeme sıcaklık sınıfı: -40/+125 °C; SOH/SOC durumuna aşağıdaki özelliklere bakarak karar vermelidir; iç direnç; kapasite (yük sayımı); gerilim; öz deşarj; şarj/deşarj çevrimi sayımı

Enerji Yönetim Sistemlerine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* Birden çok enerji kaynağı olması durumunda enerji dağılımını optimum seviyede yönetebilmeli; hızlanma ve normal sürüş sürecinde tasarruf modu devrede olduğunda enerjinin verimli tüketilmesini sürücüyü yönlendirerek veya doğrudan aracı kontrol ederek sağlamalı

Şarj Sistemlerine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* Tek faz veya 3 faz kaynaktan ilgili standartta belirtilen THD ve harmonik limitlerin altındaki akım seviyesinde çalışması, şebeke güç kalitesi yönetmeliğine uyması; ilgili standartlarda belirtilen haberleşme protokolünde istasyonla iletişim kurması; BYS’den gelen verileri dikkate alarak şarj sürecini yönetmesi; tek faz kaynakta en az 5 kW, üç faz kaynakta da en az 20 kW güç seviyesinde çalışarak, BYS içeren bir lityum tabanlı batarya grubunu şarj edebilen topoloji ve kontrol sistemi; araç içi haberleşme protokolü: CAN
Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
*  Kontrol yönteminin tasarımı, benzetim ortamında test edilmesi ve geliştirilmesi
(Beklenen Çıktı: Tamamlanmış benzetim sonuçları)

* Prototipin üretilmesi ve en az 100 adet seri bağlı hücreli batarya grubu ile yük test düzeneğinde denenmesi
(Beklenen Çıktı: Nihai ürün özelliklerini sağlamaya uygun prototip kontrol devresi)

* Prototip iyileştime çalışmaları: Uyumluluk testlerinin tamamlanması
(Beklenen Çıktı: Son Prototip; Tasarım doğrulama sonuç raporu)

1511-OTO-HEAT-2017-2-Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri-Güç Yönetim Sistemleri (Bu çağrı kapanmıştır)
Güç Yönetimi Kontrol Sistem, Donanım ve Algoritmalarının Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:
* Ölçeklendirilerek başka araçlara da uygulanabilecek güç yönetimi kontrol sistem, donanım ve algoritmalar
* Esnek, verimli, küçük ve orta boyutlu seri üretime uygun sistem, donanım ve algoritmalar
* Aracın başlat/durdur ve geri kazanımlı frenleme özelliklerini destekleyen sistemler,
* Batarya yönetim sistemi ve elektrik motoru kontrol ünitesiyle CAN, FLEXRAY vb. protokolleri kullanarak haberleşebilen sistemler
* Kontrol algoritması geliştirme çalışmalarında kullanılacak ve kullanımı kolay bir ara yüze sahip elektrikli araç simülasyon modelinin geliştirilmesi
* Güç yönetimi kontrol algoritmasının doğrulanması çalışmaları

İçten Yanmalı Motor Teknolojileri

1511-OTO-IYMT-2016-1-İçten Yanmalı Motor Teknolojileri-Hibrit Araçlara Yönelik Yenilikçi İçten Yanmalı Motorlar (Bu çağrı kapanmıştır)
Hibrit Araçlara Yönelik Yenilikçi İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Alternatif yakıt ve/veya birden fazla yakıt seçeneği ile çalışabilen “çok yakıtlı” motor teknolojileri ve motor uyarlama çalışmaları
* Yakıt tüketimini (yakıt verimliliği) azaltacak yeni nesil motor tasarımları
* Gürültü, titreşim ve emisyon azaltmaya yönelik tasarımlar
* Hacim/Boyut küçültme çalışmaları (daha küçük hacimden daha yüksek güç verebilen, enerji yoğunluğu yüksek çevre dostu motorlar)
* Zararlı atıkları azaltma amaçlı teknolojileri içeren motorların geliştirilmesi
* Konsept motor geliştirilmesi

Üretim Sistemleri

1511-OTO-URTM-2016-2-Üretim Sistemleri-Modüler ve Esnek Sistemler (Bu çağrı kapanmıştır)

Sektörün İhtiyaçlarına Cevap Verecek Modüler, Esnek, Akıllı Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:
* Makinaları ve üretim hatlarını da içerecek şekilde uyarlanabilir, esnek, modüler, entegre prosesler tasarlanması
* Hem düşük sayılı üretimlerde hem de değişken üretim sayılarında maliyet etkin çalışabilecek sistemler
* İleri ve yenilikçi malzemelerin yeni proseslerle bir arada kullanılması
* Değişimlerin planlanması, test edilmesi ve bakım işlemlerin değerlendirilmesi için fabrikaların tasarımının ve izlenmesinin sanal olarak gerçekleştirilmesi
* İleri ve yenilikçi malzemelerin birarada kullanımını sağlyacak yenilikçi imalat yöntemleri
* Kolay bakım, güncellenebilirlik, malzemelerin ve ekipmanların yeniden kullanımına olanak tanıyan yenilikçi üretim sistemleri
* Komponentlerin izlenmesi montaj ve bağlantılarının takibini gözeten ileri ve yenilikçi süreç teknolojileri
* Yeni hızlı bakım yönetimi sistemleri
* Akıllı ölçüm ve izleme sistemleri (gerçek zamanlı, sürekli vb.)
* Kalınlık/kesit/topoloji optimizasyonu ile alternatif imalat/montaj teknikleri