Çift Burs Başvurusu için Başarı Kriterleri

-A +A

Türkiye’deki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından yurt içi burs alan öğrenciler için doktora programlarında tam zamanlı öğrenim görmek, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak, ticari faaliyette bulunmamak ve TÜBİTAK tarafından tanımlanmış ve aşağıda belirtilmiş 1 numaralı başarı ölçütünü ya da 2 numaralı başarı ölçütlerinden en az ikisini sağlamış olmak şartıyla aynı anda bu programdan da desteklenebilir.

Başarı Ölçütü-1:

  • Web of Science veya SCOPUS’ta indekslenen dergilerde yayımlanmış makale

Başarı Ölçütü-2:

  • TÜBİTAK akademik dergilerinde yayımlanmış makale 
  • ULAKBİM TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış makale
  • Hakemli bilimsel toplantılarda sunulmuş ve özet veya tam metni basılmış sözlü bildiri veya poster sunum
  • Başvuru tarihinin son günü itibari ile en az 1 yıl BİDEB bursiyeri ve/veya ARDEB proje bursiyeri olarak bir projede yer almış olmak